• Skoleforvaltningen

Hvad er SamRum – og hvad er et dialogmøde?SamRum er en ny samarbejdsmodel for samarbejdet mellem PPR, skoler og forældre. Grundtanken er, at parterne i højere grad er sammen om den gode indsats og tager et fælles ansvar og deler udfordringerne omkring det at balancere behov og ressourcer. Dette fordrer en høj tillid og respekt mellem parterne, hyppig og rettidig kommunikation, overlappende viden samt fælles mål

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring tre instanser: Skolens egne ressourcer i form af PLC, Trivselsforum og SSP, SamRums-mødet og Dialogmødet.

Et resultat fra et SamRums-møde kan være et Dialogmøde, som er et møde mellem forældre, skolens medarbejdere samt PPR. Formålet med mødet er at klarlægge de udfordringer, barnet befinder sig i og skabe en fælles forståelse for barnets vanskeligheder og behov. Dette giver grundlaget for, at de voksne omkring barnet kan blive styrket i at støtte barnet i forhold til bedre læring og trivsel.

SamRum og Dialogmødet er således som samarbejdsmodel en afløser for den tidligere ABC-model.

En forudsætning for, at PPR kan deltage i Dialogmødet er, at forældrene har accepteret, at eleven indstilles til PPR. Indstillingen til PPR udarbejdes i ”PPR-skemaet” som findes på www.ppr-aalborg.dk under ”For fagfolk”. Skemaet udfyldes og indsendes via sikker mail til ppr-aalborg.dk.

PPR-skemaet afløser således PPR-systemet som skema til indstilling til PPR. Skolernes adgang til PPR-systemet vil derfor i den nærmeste fremtid blive lukket.

SamRum knytter generelt an til PPR’s udviklingsstrategi. Her er fokus netop på, hvordan PPR’s faglige vejledning og specialviden bedst kan bringes i spil i samarbejdet med til skoler og forældre til gavn for børnenes læring og udvikling.

Se mere på www.ppr-aalborg.dk:

  • Læs PPR’s udviklingsstrategi her.

  • Læs Dialogmøde – Skole-PPR-Forældre her.

  • Læs SamRum - samarbejdsmodel for skoler, PPR og forældre her.

  • Hent PPR-skema her.

#ppraalborg #samrum #dialogmøder

Seneste blogindlæg

Se alle