• Skoleforvaltningen

Hjemsendte elever med i undervisningen

Opdateret: 10. dec. 2020

For tiden oplever flere skoler, at de både skal tilbyde fremmødeundervisning til de elever, der fysisk er mødt i skole, samt fjernundervisning til hjemsendte elever.

Her får du en række gode råd og opmærksomhedspunkter, som klassens team kan indtænke i planlægningen af undervisningen, således hjemsendte elever også har mulighed for at deltage i undervisningen og opleve at være en del af fællesskabet.


Planlæg undervisningen, så alle elever kan deltage

Det er ikke meningen, det skal være en større ekstra arbejdsopgave at have elever med i undervisningen online. Planlæg derfor din undervisning, så den tilgodeser både de fremmødte elever og dem, der er med bag skærmen. Sørg også for at afstemme arbejdsgange og metoder i teamet, så eleverne oplever ensartethed.


Udnyt de digitale værktøjer

Brug Google Meet, når eleverne skal følge med i undervisningen hjemmefra. Du finder en vejledning her. Placer din computer på et bord centralt i klassen, så det kun er dig, der kan ses via webcam. Det skaber størst nærvær, når du anvender både webcam og lyd. (Det er dog ikke et formelt krav, at du anvender dit webcam).


Udnyt styrkerne fra fjernundervisning

Du kan med fordel indtænke de positive erfaringer fra forårets fjernundervisning fx:

  • Hold korte og præcise oplæg

  • Skab struktur og forudsigelighed

  • Sæt rammer for arbejdsro og tid til fordybelse

  • Giv mulighed for taletid til alle

  • Skab overblik ved at samle forløb, opgaver, links og ressourcer ét sted fx MinUddannelse

  • Optag eventuelt korte videoer med oplæg, der kan anvendes som elevernes forberedelse eller i selve undervisningen. Læs mere om flipped learning.

  • Sæt eleverne i klassen i gruppe med de hjemsendte elever i gruppearbejde. Brug Google Meet og Google Drev til samarbejde og kommunikation.

Klassefællesskab

Hvad enten eleverne deltager i klassen eller er med digitalt, skal de alle opleve at være en del af klassefællesskabet. Dette kan gøres på forskellige måder:

  • Hav indledende og løbende kontakt til de hjemsendte elever. Sig fx godmorgen, stil spørgsmål og giv også disse elever mulighed for at fortælle, diskutere, fremlægge samt stille og besvare spørgsmål.

  • Giv tydelig feedback til alle elever, så de holder fokus på læring og føler sig set og hørt.


Se i øvrigt: Retningslinjer vedr. deltagelse i undervisning hjemmefra


Links

Gode råd til fjernundervisningen, EMU.dk

Webinar med inspiration til kombination af fjernundervisning og fysisk fremmøde, EMU.dk

Reglerne for nødundervisning

Kvalitet i fjernundervisningen – skoleledelsens rolle, EMU.dk

Aalborg Kommunes retningslinjer vedr. deltagelse i fjernundervisningen.Seneste blogindlæg

Se alle