• Skoleforvaltningen

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer


Undervisningsministeriet har i perioden oktober – december afholdt orienteringsmøder om afdækningsmaterialet for nyankomne og øvrige tosprogede elever, rundt om i landet. Med 50 pladser til Nordjylland var der ikke sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, derfor besluttede vi i Aalborg at gennemføre et lokalt orienteringsmøde for lærere og skoleledere i december. Orienteringsmødet bestod af oplæg og workshops, hvor deltagerne fik mulighed for at afprøve materialet.

To dsa-vejledere - Dorte Sørensen, Skansevejens skole, og Rakel Niemi Brøner, Sofiendalskolen - har begge været del af den gruppe af lærere og kommunale konsulenter, der har fungeret som ministeriets ”afprøvningspiloter” i forbindelse med materialets endelige indhold og udformning. Med deres hjælp var det muligt at gennemføre oplæg og workshop inden for hver af materialets fire dele:


Med materialet ”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer”, som er udviklet af undervisningsministeriet i samarbejde med VIA, UCC og Rambøll, har vi endelig fået et stærkt værktøj til afdækning af og opfølgning på tosprogede elevers kompetencer, forudsætninger og behov, så vi hurtigst muligt efter ind-skrivning og i den fortsatte læringsproces kan tilbyde det rette undervisningstilbud og sikre den bedst mulige tilrettelæggelse af undervisningen målrettet den enkelte elev.

Nåede du ikke med til mødet, eller synes du, der er noget, der skal genopfriskes, så giver den lille video neden for et hurtigt og præcist indblik i materialet.


#Tosprogede #Afdækningsmateriale

Seneste blogindlæg

Se alle