• Skoleforvaltningen

Handlevejledning om bekymrende fravær


Skoleudvalget godkendte den 4. april ”Handlevejledning om bekymrende fravær”. Med handlevejledningen sættes der fokus på at styrke kvaliteten i den tidlige indsats i forhold til bekymrende fravær. Det gøres gennem en øget systematik og et styrket og tidligere samarbejde mellem elev, forældre, skole og andre aktører. Handlevejledningen er gældende for alle Aalborg Kommunes folkeskoler – både almene skoler og specialskoler. Handlevejledningen henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der er involveret i forhold til elevfravær; herunder bl.a. medarbejdere på skoler og i familiegruppen.”

Se handlevejledningen her


#Bekymrendefravær