• Skoleforvaltningen

Gyldendal og Skoleforvaltningen indgår 3-årig aftaleSkoleforvaltningen har indgået en 3-årig aftale med Gyldendal om digitale læremidler. Det er en fælles aftale, som dækker de fleste fag og alle klassetrin på Aalborgs 55 skoler. På skolerne anvendes der i dag en bred vifte af forskellige digitale læremidler, men med aftalen har skolerne nu mulighed for at trække på den samme leverandør og bruge de samme produkter. Den enkelte skole har samtidig mulighed for at supplere med andre digitale læremidler fra andre leverandører, hvis de ønsker det.

Videndeling i fokus

Med én leverandør skabes der optimale betingelser for videndeling på tværs af alle skoler, og der kan differentieres i undervisningen i forhold til elevernes faglighed.

"Vi kan med Gyldendals produkter udnytte synergien ved, at vi er ét skolevæsen. Underviserne skal ikke bruge tid på at designe deres egne læringsforløb. De kan dele læring og viden med hinanden i fagportalerne. Det sikrer en høj faglighed" siger rådmand for Skoleforvaltningen, Tina French Nielsen. Rådmanden fortsætter:

"Det er vigtigt for os, at læringen foregår videnproducerende og eksperimenterende. Det er bare nogle af de ingredienser, vi lægger rigtig meget vægt på i undervisningen. Dette mener jeg, at produkterne fra Gyldendal lever op til og sammen med et helt nyt trådløst netværk på skolerne, som installeres i sommerferien, er vi godt rustet til det nye skoleår"

Processen kort

Skoleledere og lærere har været med i processen omkring udvælgelse af produkter. Via et spørgeskema er de involverede blevet spurgt om forventninger og præferencer i forhold til digitale læremidler. Samtidig har forvaltningen vurderet de forskellige leverandører på markedet og deres produkter. Valget faldt på Gyldendal. Efter sommerferien venter selve implementeringsdelen.

Fakta

Skoleforvaltningen har indgået en fælles aftale med Gyldendal omkring digitale læremidler for alle 55 skoler. I processen har interesserede lærere og vejledernetværk været inddraget, inden beslutningen er truffet. Aftalen betyder, at alle skoler får adgang til Gyldendals fagportaler med undervisningsmateriale til stort set alle fag i skolen. Fagportalerne kan enten afløse eller anvendes i kombination med fysiske undervisningsmaterialer. Den fælles aftale forventes at kunne skabe øget videndeling på tværs af skolerne og understøtte implementeringen af læringsplatformen MinUddannelse og It- og digitaliseringsstrategien. Samtidig forventes det, at øget anvendelse af digitale læremidler vil mindske skolernes print og dermed få både en økonomisk og en miljømæssig effekt.

#Digitale #Læremidler #Gyldendal #Aftale

Seneste blogindlæg

Se alle