• Skoleforvaltningen

Grønt Flag konference på Ferslev Skole 29. maj 2017Aalborg Kommune er den kommune i landet med flest skoler tilmeldt Friluftsrådets miljøundervisningsprogram Grønt Flag Grøn Skole - skarpt efterfulgt af København, Aarhus og Tønder.

På nuværende tidspunkt er 20 + af de aalborgensiske skoler tilmeldt undervisningsprogrammet i indeværende skoleår - og stadig flere kommer til.

Det grønne engagement i kommunen er stort, og for mange af de aalborgensiske skoler er det blevet en tradition at deltage i miljøundervisningsprogrammet. Som symbol på den enkelte skoles elevinddragende miljøundervisning kan de opnå certificeringen "Grønt Flag", som de får ret til at flage med et år. Det Grønne Flag er dermed mere end blot en dekorativ fane - det er et bevis på, at skolen har levet op til en række kriterier i forhold til elevinddragende miljøundervisning med fokus på bæredygtighed og fokus på skolens bæredygtige drift.

Grønt Flag konference på Ferslev Skole

Den 29. maj afholder Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune i samarbejde med Friluftsrådet konference for alle kommunens Grønt Flag-skoler. Ferslev Skole. Konferencen vil danne rammen for udveksling af erfaringer og idéer til skolernes miljøundervisning blandt de deltagende lærere, pædagoger, skoleledere og tekniske serviceledere. Der vil bl.a. blive sat fokus på, Udeskole og Haver til Maver. Miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Skole fungerer som en ramme, der favner skolernes igangværende initiativer, inspirerer til nye og løbende stiller krav til, at skolerne sætter nye mål for deres miljøindsatser. Derfor er der inviteret en række lokale aktører for at fortælle om de mange tilbud og muligheder, der er til de aalborgensiske skoler.

Tilmelding: www.groentflag.dk/aalborg

Tilmeldingsfrist d. 11. maj kl. 12.

Bæredygtighed på skolerne

Forud for netværksdagen er gået flere år, hvor Aalborg Kommune har fokuseret på bæredygtighed ude på skolerne, bl.a. gennem et fokus på energiforbruget, hvor der er udviklet energi- og miljøhandleplaner og sat fokus på hvordan dette formidles, så det engagerer eleverne til at involvere sig, der har været arbejdet med skolehaver, og der er blevet sat fokus på økologi og bæredygtighed på skolerne.

Yderligere information:

Energileder Henrik Andersen Tlf. 25 20 40 75 / Mail: hean@aalborg.dk

Skolekonsulent Jens Bak Rasmussen Tlf. 93 52 00 70 / Mail: jbr-skole@aalborg.dk

Karen Præstegaard Hendriksen Konsulent i Friluftsrådets uddannelsesindsats, der varetager miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag - Grøn Skole Tlf. 24 63 40 56 / Mail: kph@friluftsraadet.dk


Seneste blogindlæg

Se alle