• Skoleforvaltningen

God opstart til alle

En god opstart er vigtig for både børn og voksne, når skolerne gradvist åbner igen. Her er et bud på hvad man kan fokusere på:

Lærere og pædagoger i skole og DUS

 • Anerkend og ros elever og forældre for deres indsats i fjernundervisningsperioden

 • Italesæt at alle har lært noget og er blevet dygtigere

 • Husk at eleverne har brug for tid til at komme tilbage til et normalt aktivitetsniveau

 • Vær opmærksom på, at eleverne kan være usikre på deres position i det sociale fællesskab. Hjælp dem med at finde tilbage.

 • Brug tid på at genopbygge og styrke klassens fællesskab både

 • Struktur, faste rammer og tydelige forventninger gør hverdagen mere overskuelig

 • Planlæg evt. undervisning som involverer aktivitet og artefakter, som ikke er digitale

 • Husk at der stadig er kolleger og elever, som er hjemme

 • Vær særlig opmærksom på elever, der ikke trives

 • Afhold evt. et kort virtuelt forældremøde, hvor du roser og takker forældrene for deres indsats og fortæller om den nye skolehverdag

 • Gode råd og ideer på: https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/faellesskab-og-social-trivsel/inspiration-til-arbejdet?b=t5-t3834-t3920


Ledelsen

 • Anerkend og ros medarbejderne for deres indsats i fjernundervisningsperioden

 • Husk at det tager tid at komme på omdrejningshøjde igen, vær tålmodig med elever, medarbejdere og dig selv

 • Vær synlig blandt medarbejderne og tag dig tid til at tale med dem om, hvordan de har haft det og har det med at møde ind igen

 • Italesæt alt det, de er blevet dygtigere til og er lykkedes med

 • Fokuser på det kollegiale fællesskab og faciliter muligheder for kollegialt samvær

 • Husk at involvere MED, skolebestyrelse og elevråd i planlægningen af den nye skolehverdag, hvor det er muligt

 • Vær særlig opmærksomme på medarbejdere, som ikke trives

 • Tydelige udmeldinger, forventninger og klar kommunikation skaber tryghed og roSeneste blogindlæg

Se alle