• Skoleforvaltningen

Flere piger i STEM

Opdateret: 7. okt. 2020

Skoleforvaltningen har ansøgt og fået bevilliget midler fra Teknologipagten til projektet "Flere kvindelige rollemodeller i projektbaseret STEM*-undervisning". STEM er en samlebetegnelse for uddannelsesområderne Science, Technology, Engineering og Math.


Med dette projekt oplever elever i 7.- 9. klasse, at naturfag og STEM-området ikke kun er et fag for drenge, men også kan være motiverende og attraktivt for piger. Pigerne skal se sig selv som aktører i en verden, hvor flere problemer potentielt kan løses vha. STEM-kompetencer. Formålet med projektet er, at elever i 7.-9. klasse eksponeres for flere kvindelige rollemodeller inden for STEM - i samarbejde med erhvervslivet. Projektet skal give især pigerne indsigt i de forskellige uddannelses- og jobmuligheder inden for STEM-området. Naturfagsundervisere skal opkvalificeres, således de får indsigt i og viden om problematikkerne ved kønsstereotypi ift. pigernes valg og fravalg af STEM-fagene. Dette skal give både kvindelige og mandlige naturfagslærere kompetencer til at tilrettelægge og vælge undervisningsmetoder og -emner med dette for øje.


Konkrete mål i projektet:

  • Udviklingsgruppen producerer et eksemplarisk undervisningsforløb i samarbejde med en lokal virksomhed.

  • 20 naturfagslærere (både mænd og kvinder) deltager i en workshop, hvor de præsenteres for undervisningsforløbet

  • Undervisningsforløbet gennemføres som minimum af de deltagende naturfagslærere, men bliver også tilgængeligt online for resten af kommunens og landets skoler.

  • Undervisningsforløbet kan anvendes til den tværfaglige naturfagsprøve i 9. klasse.


Kontakt Anja Emilie Madsen, aema-skole@aalborg.dk, hvis du har spørgsmål til projektet.

Seneste blogindlæg

Se alle