• Skoleforvaltningen

Flere børn deltager i grønlandsk modermålsundervisning på TrekantenI skoleåret 2016-17 har grønlandsk modersmålsundervisning været organiseret i samarbejde mellem Foreningen Grønlandske Børn og Skoleforvaltningen. Formålet med det nye tiltag har været, at vi sammen udvikler tilbuddet, så der er flere elever, der deltager stabilt og aktivt i modersmålsundervisningen og får det optimale udbytte af undervisningen.

Modersmålsundervisningen skal bidrage til, at eleverne gennem aktiv deltagelse videreudvikler mundtlige og skriftlige kompetencer på modersmål samt sproglig bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to eller flere sprog i dagligdagen. Beliggenheden og rammerne på Trekanten har fungeret rigtig godt. Der har deltaget elever fra alle de tre skoler i Aalborg Øst, dog kommer de fleste af eleverne fra Tornhøjskolen og Herningvejens Skole.

Eleverne har været opdelt i to hold, og undervisningen er foregået mellem kl. 15.15 og 17.35. Foreningen Grønlandske Børn har hver gang sørget for, at børnene får en grovbolle, lidt frugt og lidt drikke, inden de går i gang med undervisningen. En stor del af forældrene har mødt stabilt op til forældrecaféen som Foreningen Grønlandsk Børn har haft ansvaret for, mens deres børn deltager i undervisningen. Forældrene har givet udtryk for, at de sætter stor pris på at have et mødested og kunne nyde en kop kaffe og snakke med de andre forældre. Der er også andre forældre, der ikke selv har børn med til undervisningen, der kommer forbi og får en hyggelig eftermiddag. Forældrene tilkendegiver, at undervisningen har været gavnlig for børnenes sprogudvikling både på grønlandsk og dansk. Børnene har fået mere mod på at sige noget på grønlandsk, også selv om andre hører på.

Antal tilmeldte elever til skoleåret 2017-18 er næsten fordoblet i forhold til det antal, der var for et år siden. Timeantallet forøges tilsvarende efter sommer, så der bliver bedre muligheder for undervisningsdifferentiering og holddannelse. Målet for det kommende år er dog stadigvæk, at flere elever deltager stabilt i undervisningen.

Vi glæder os over en genstart af grønlandsk modersmålsundervisning og ser frem til et fortsat godt samarbejde i det kommende skoleår. God sommer.

#modermålsundervisning #grønlandsk

Seneste blogindlæg

Se alle