• Skoleforvaltningen

Filosofi i børnehøjde på Vesterkæret


På Vesterkæret Skole har man i disse uger filosofi én gang om ugen på mellemtrinnet (4.- 6. klasse). Her bliver eleverne udfordret i emner som de kender, men angriber disse på nye måder. Emnerne Erkendelse, Retfærdighed, Mod og Kunst/smag, sætter rammen for klassernes begrebsanalyse.

Filosofiforløbet strækker sig over fire lektioner for hver klasse, som én af Skoleforvaltningens praktikanter, ganske gratis, har tilbudt skolen. Niels Henrik som står for undervisningen, læser Anvendt Filosofi med specialiseringslinje i Læringsfilosofi og er her i foråret i praktik hos Læring og Pædagogik hos Skoleforvaltningen. Formålet med filosofi i folkeskolen, er ikke en forståelse for den teoretiske og historiske del, men rettere forståelse og øvelser i filosofisk metode – begrebsanalysen; hvordan kan vi ud fra et enkelt begreb forstå dette, dets modsætninger og hvordan kan vi derved blive klogere på egen og andres gøren og laden.

Lektionerne er bygget op således, at eleverne har ”svarene” på de ”dumme” spørgsmål underviseren stiller. Dette fører ofte til uenighed blandt eleverne, som derfor må skærpe deres forståelse af både egne og andres svar. Uenigheden bliver som ofte til enighed i klassen, men først efter de bliver præsenteret for flere tilgange og perspektiver på scenarier og fiktive situationer, som belyser de problematikker som opstår ved deres svar og udsagn.

I disse lektioner bruges der hverken papir eller blyant, ej heller ipad, iphones eller lignende. Eleverne må nøjes med deres hoveder og talegaver. Tavlen anvendes blot til at holde styr på de væsentlige begreber som eleverne (primært) selv præsenterer og definerer – og hvordan de skal forstås ift. hinanden. Et af målene med disse lektioner er, at eleverne skal tage stilling, danne sig en mening og gerne ytre sig. Til at opnå dette bliver eleverne både udfordret og provokeret i deres forståelse af verden, hinanden og sig selv – inden for de fire emner.

I disse lektioner opstår der mange forskellige reaktioner fra eleverne, lige fra forundring, forbavselse og inspiration, til meningsløshed, retningsmangel og frustration. Disse reaktioner afstedkommer både grundet den uendelige mængde spørgsmål som eleverne skal forholde sig til, manglen på forståelse af klassekammeraternes verdenssyn, samt at svaret ikke er givet af spørgsmålene, men skal undersøges, betvivles og udfordres, før det accepteres.

Ens for alle elever er dog, at man både har taget godt imod underviseren og den filosofiske metode.


#filosofiibørnehøje #undervisning #filosofi

Seneste blogindlæg

Se alle