• Skoleforvaltningen

Fællesskaber for alle på Vesterkærets SkoleI det tidlige forår 2017 indgik Vesterkærets Skole en aftale med Pædagogisk konsulent fra Læring & Pædagogik, Jeanette Schmith og konsulent for specialpædagogik fra PPR, Mette van Dalm et kontrakteret vejlednings- og kompetenceudviklingsforløb i klasseledelse.

Målet med forløbet er, at alle medarbejdere på Vesterkærets Skole gennem et intensivt vejlednings- og kompetenceudviklingsforløb i klasseledelse skal opøve kompetencer til at praktisere lærings- og adfærdsledelse.

Dette skal understøtte medarbejdernes inkluderende undervisningspraksis, mindske læringsforstyrrende uro i klasserne, give elever i udfordringer bedre rammer for læring og trivsel samt sikre en mere ensartet pædagogisk og didaktisk retning på skolen.

Ud over vejlednings- og kompetenceudvikling i klasseledelse vil forløbet også give medarbejderne på Vesterkærets Skole viden om og kompetencer inden for Professionelle Læringsfællesskaber til gavn for teamsamarbejdet på skolen og i arbejdet med forløbet. I den forbindelse er hvert team forpligtet til ved hvert teammøde at afsætte tid til refleksion og sparring om de aktuelle elementer, der arbejdes med i forløbet.

I foråret 2017 blev forløbet påbegyndt med en kickoff event, hvor skolens medarbejdere blev introduceret til Fællesskaber for alle (Aalborg kommunes inklusionsstrategi). Forløbet fortsætter igennem hele skoleåret 2017/18 med fælles afslutning ultimo juni 2018. Forløbet er endvidere en form for pilotprojekt, hvor de afprøvede elementer vurderes og diskuteres undervejs imellem Vesterkærets Skole og konsulenterne. Nærmere bestemt udgør forløbet en prøvehandling, der forventes at munde ud i beskrivelsen af en prototype ved slutningen af forløbet. Ligeledes der en evaluering ved forløbets afslutning. Formen på denne planlægges i løbet af foråret 2018 i tæt samarbejde mellem skole og konsulenter.

Forløbet om klasseledelse tager teoretisk afsæt i forskning og vil kredse om den rammesættende og didaktiske dimension af klasseledelse samt den relationelle dimension i læringsfællesskabet. Forløbet vil indeholde undervisning, dialog, teamsamarbejde, udarbejdelse af idébank, målsætning, observation, feedback, afprøvning i praksis og vejledning – alt sammen tæt på pædagogisk praksis og den enkelte medarbejder.

Tillige vil skolens læringsvejleder og inklusionsvejleder være tætte samarbejdspartnere med konsulenterne i forløbet, idet de vil deltage i de planlagte sessioner og følger op og understøtter undervejs i processen.

#fællesskaberforalle #vesterkæretsskole #inklusion

Seneste blogindlæg

Se alle