• Skoleforvaltningen

Evaluering af understøttende undervisningDa det ringede ind til et nyt skoleår, i august 2014, mødte folkeskoleeleverne en ny hverdag. En hverdag, hvor eleverne blandt andet skulle tilbringe længere tid på skolebænken kombineret med mere motion i løbet af skoledagen og begreber som understøttende undervisning skulle inkorporeres i hverdagen. Det var en ny hverdag med en ny skolereform.

To år efter reformen er vi, i Skoleforvaltningen, i gang med at evaluere på nogle af de forskellige tiltag, som udspringer fra reformen. Der arbejdes på, at have en evaluering klar til Skoleudvalget omkring understøttende undervisning til jul, hvor 27 af kommunens skoler har bidraget. Dette indlæg vil løfte sløret for, den måde vi har valgt at gribe evalueringen an på metodisk.

Vi havde en interesse i at inddrage flest mulige skoler, da dette ville give os det mest alsidige billede af, hvordan virkeligheden ser ud. Det var samtidigt også vores intention, at belyse understøttende undervisning fra et elev-, pædagog-, lærer- og lederperspektiv.

Vi udarbejdede en case baseret undersøgelse på en anden og utraditionel måde, da vi valgte at lave film med fem ledere, hvor vores formål var at finde ud af, hvordan skolerne arbejdede med understøttende undervisning.

For at belyse elevperspektivet greb vi det også an på en utraditionel måde, da vi bad elever om at tage billeder af, hvad de netop anser som god understøttende undervisning, som skulle fungere som vores datagrundlag, og disse billeder blev efterfølgende uddybet gennem et videointerview.

Vi inviterede yderligere seks ledere, seks pædagoger og fem lærer til tre fokusgruppeinterviews, der skulle belyse flere forskellige tematikker omkring understøttende undervisning. Vores intention med fokusgruppeinterviewet var, at komme i dybden med de forskellige emner.

#understøttendeundervisning #aalborgkommunesskoler #evalueringafunderstøttendeundervisning

Seneste blogindlæg

Se alle