• Skoleforvaltningen

Engager eleverne i fjernundervisningen

Opdateret: 7. maj 2020

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i Googles onlineworkshop om fjernundervisning, så har vi samlet de vigtigste pointer i dette blogindlæg. Du kan finde værktøjer og ressourcer fra onlineworkshoppen på dette Google Site.


Synkrone og asynkrone aktiviteter

I en almindelig skoledag er vi mest vant til synkrone aktiviteter, hvor hele klassen fx har dansk på samme tid, synger sange på samme tid eller holder pause på samme tid. Det har sin styrke, at vi er fælles om aktiviteterne og følger det samme skema. I skolen er det er muligt at svare på supplerende spørgsmål, aflæse hinandens kropssprog og vejre stemningen i klassen. Det er lidt mere besværligt i fjernundervisningen, som er mere præget af asynkrone aktiviteter, hvor nogle elever måske holder pause, mens andre knokler derudaf med opgaverne. I fjernundervisningen er det derfor vigtigt at balancere og veksle mellem synkrone og asynkrone aktiviteter, således eleverne engageres og oplever fællesskab, struktur og nærhed. I nedenstående har vi samlet nogle eksempler på, hvordan I kan veksle mellem forskellige synkrone og asynkrone aktiviteter vha. Googles værktøjer.


Styrk fællesskabet med videomøder i Google Meet

Styrk fællesskabet og relationerne til eleverne ved at mødes - gerne dagligt - i Google Meet. Hele klassen kan deltage, og I har mulighed for at se alle deltagere, når I installere udvidelsen Grid View til Chromebrowseren. Brug videomøderne til at tjekke ind med klassen, præsentere dagens program, gennemgå opgaver - men sørg også for at indtænke de mere sociale aktiviteter, hvor I fx spiser kage sammen, synger fødselsdagssang, (hvis der er nogen, der har fødselsdag) eller laver morgengymnastik.


Check-in med Google Analyse

Registrering af elevernes deltagelse i fjernundervisning er lige så vigtigt som registrering af elevernes fysiske tilstedeværelse i skolen. Ved hjælp af Google Analyse, kan I lade eleverne tjekke ind om morgenen, når I fx mødes online i Google Meet. Ved at dele din skærm, kan de følge med i klassens samlede besvarelser, der vises grafisk og løbende opdateres. Google Analyse kan bruges til at tjekke stemningen i klassen og til at samle andre værdifulde indsigter. Det er også muligt for eleverne at uploade forskellige filer i Google Analyse, så de fx kan dele et billede fra deres hjemmekonto, frokost o.l.


Online beslutnings-jam i Google Slides

I bruger nok mest Google Slides, når I skal lave præsentationer. Men I kan også bruge Google Slides, når eleverne skal brainstorme, udforske udfordringer og finde løsninger i fællesskab. Forbered på forhånd nogle slides, hvor du indsætter post-its og afstemningsdots, og lad eleverne byde ind i samarbejdet ved at dele præsentationen med dem. Se eksempel og download skabelonen her.


Videofeedback

Lad eleverne aflevere forskellige former for produkter i MinUddannelse, så det hele er samlet ét sted. Du kan let give eleverne skriftlig feedback, og hvis du har mod på det, kan du også eksperimentere med videofeedback. Ved videofeedback optager du skærmens indhold, mens du gennemgår elevens produkt og kommenterer på forskellige elementer. Du kan optage med fx Screencastify, hvor det er muligt for eleven at se dig på skærmen, mens du gennemgår og giver feedback på deres produkt. Når eleven både kan se og høre dig, kan det give en fornemmelse af nærhed.

Du kan også bruge Google Meet, hvor du vælger at Optage skærmen> Præsenter nu, så elevens produkt vises. Når du stopper optagelsen gemmes videoen automatisk i Google Drev. I MinUddannelse kan du dele videofeedback i kommentarfeltet ved at indsætte et link til filen på dit Google Drev. Husk, at indstille linket, så alle med linket kan se.

Få mere inspiration til fjerundervisningen på Googles hjemmeside ifm. COVID-19

Seneste blogindlæg

Se alle