• Skoleforvaltningen

Elever udvikler skoler


Skoleforvaltningen har afsat 500.000 kr. til projektet ”Elever udvikler skoler”, hvis hovedfokus er, at bringe elevernes stemme i spil i skoledagen.

Halvdelen af beløbet anvendes til et stort projekt med elevorganisationen Danske Skoleelever, hvor elever og medarbejdere i 18 klasser fra kommunens skoler, over en 3 årig periode uddannes i elevinddragelse i skolehverdagen.

Den resterende halvdel har eleverne selv besluttet, hvordan skal anvendes.

Så er det nu, elevrådene skal i aktion!

Efter en inddragende proces i forsommeren 2016, har Aalborg Elevsammenslutning (det fælles elevråd, hvor alle skolers elevråd er repræsenteret) besluttet at projektet, skal tage udgangspunkt i visionsmålet: ”Alle har mod på at deltage i verden”. Det blev også besluttet, at alle skoler skal have mulighed for at få del i de afsatte midler.

Derfor kan de enkelte elevråd nu søge om op til 5000 kr. til et projekt på egen skole, der omhandler: ”Alle har mod til at deltage i verden”. Det kan enten være et projekt for hele skolen, for en enkelt afdeling eller for en eller flere klasser.

Tanken er, at elevrådet selv udtænker projektet, udfylder ansøgningen og afvikler projektet – dog gerne med støtte fra skolens personale.

De lokale projekter skal beskrives i en ansøgning, som mailes til bestyrelsen for Aalborg Elevsammenslutning. Bestyrelsen vil vurdere ansøgningen og bevillige beløbet, hvis målet og linket til ”Alle har mod til at deltage i verden” er synligt i projektet. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af 2016.

Ansøgningsskemaet kan kan hentes


i onsdagsmailen fra d. 9/8 eller 7/9.

#eleverudvikler #innovation #elevråd #elevindflydelse #elevmedbestemmelse

Seneste blogindlæg

Se alle