• Skoleforvaltningen

Det handler om børnenes trivsel - Trivselsfora får saltvandsindsprøjtning gennem projekt "Fælle


Skoleforvaltningen har sammen med Familie og Beskæftigelsesforvaltningen valgt at gå sammen om at få skabt et fælles sprog på tværs på hele 0-18 års området. Det skal gøres gennem projekt ”Fælles Sprog”, hvor der er særlig fokus på det tværfaglige samarbejde i forhold til at skabe trivsel for vores børn og unge. Hvad er det, vi gør i forvejen som virker, når vores børn og unge har udfordringer og har brug for hjælp til bedre trivsel. Vi fokuserer på skolernes Trivselsfora, hvor vi med baggrund i de gode erfaringer fra skoleområdet er i gang med at implementere Trivselsfora på 0 – 6 års området. Der er nu på hele 0 – 18 års-området mulighed for tidligt og tværfagligt med faste deltagere, der kender hinanden, at drøfte bekymring for et barn eller udfordringer, der påvirker et barns trivsel. I projektperioden vil der gennemføres kompetenceudviklingsforløb i "Fælles Sprog" for ca. 1200 af de medarbejdere og ledere, der til dagligt arbejder med børn og unge. I Skoleforvaltningen betyder det, at hvert Trivselsforum får to besøg af en projektmedarbejder, som kommer ud for at styrke det fælles sprog og for at samle alle de gode erfaringer, således at de kan blive givet videre. På denne måde er vi med til at understøtte, at vi alle styrer i samme retning, og at den gode praksis og det Fælles Sprog bliver styrket. At det nu er det samme forum forældre møder igennem hele institutions- og skoleområdet, skulle gerne munde ud i, at Trivselsforum gøres mere ufarligt og derigennem vil blive benyttet endnu mere. Når alle skolebesøgene er gennemført, vil der blive udarbejdet en samlet evaluering og et link hvor man vil kunne lade sig inspirere af alle de gode erfaringer de forskellige fora har gjort sig. På denne måde skaber vi basis for at den fælles viden om, hvad der virker, bliver givet videre.


#Aalborgkommunesskoler #fællessprog #trivsel #trivselsforum

Seneste blogindlæg

Se alle