• Skoleforvaltningen

Den helhedsorienterede indsats "Læringskasser"Baggrund På baggrund af kvalitetsrapporten 2015 er der i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune igangsat en helhedsorienteret indsats på ni af kommunens skoler. Indsatsen har til formål at mindske betydningen af negativ social baggrund.

Et af initiativerne i den helhedsorienterede indsats er ”Læringskasser”, et toårigt projekt, gennemført i skoleårene 2016/17 og 2017/18. Det Obelske Familiefond har støttet indsatsen med 50.000 kroner.

Indsatsen er inspireret af projekt Klub Penalhus (socialstyrelsen), som henviser til forsøg i Storbritannien, The Letterbox Club. Resultater derfra viser, at børn, der har deltaget i The Letterbox Club, viser øget motivation for læring generelt og har gennemgået en positiv udvikling af deres færdigheder i læsning og matematik i den periode, hvor de har deltaget i indsatsen. Desuden påpeges indsatsens brede rækkevidde, idet ældre og yngre søskende og andre medlemmer af familien blev involveret i læseaktiviteterne.

Læringskasser – formål og målgruppe

Formålet med læringskasserne har været at styrke særligt udsatte elevers trivsel og motivation for læring samt forbedre deres faglige niveau i læsning og matematik, ved at inddrage og vejlede forældrene, med det sigte at understøtte elevens læring i hjemmet. Målgruppen var elever på 2. og 4. klassetrin, der var særligt udfordrede i forhold til læsning og matematik, og som ikke havde adgang til skoleunderstøttende materialer i hjemmet. Målgruppen blev udvalgt på baggrund af resultater i kvalitetsrapporten 2015, der viste, at der på mellemtrinnet kunne registreres et fald i elevernes resultater i Nationale Test dansk læsning og matematik.

I håb om at kunne inspirere til lignende initiativer på andre skoler, beskrives indsatsen, Læringskasser, i slutevalueringen. Læs slutevalueringen her

#Læringskasser

Seneste blogindlæg

Se alle