• Skoleforvaltningen

De nye rammer for kreativitet er sat på Højvangskolen


Højvangsskolen er blevet udvalgt som pilotskole i Aalborg Kommune. Dette betyder, at Højvangskolen, som de første, står færdige med nye Håndværk og Designlokaler, eller som skoleleder Christian Møller siger: “Vi har nu rammerne, men det er tiden, som giver os de bedste undervisningslokaler”. Dagen starter på Christians kontor, hvor han som det første stolt fremviser en plakat, som er printet på Højvangskolens nyindkøbte plotter. “Når man går i folkeskole i år 2016, er det vigtigt at man bliver undervist med dén teknologi som er tilgængelig nu”, siger Christian og fortsætter: “vi har derfor også været ude at investere i 3D-printere og LEGO-leage udstyr, så børnene er bedre klædt på til den moderne teknologi.”

Ugen forinden havde Højvangskolen skolefest, hvor de nye lokaler blev brugt og vist frem. De er placeret i forlængelse af en fælles kantine, hvilket gerne skulle skabe en flydende overgang, “I undervisningen kan man altså bruge kantineområdet, men det er også tanken at børnene skal tage de nye Håndværk og Design-lokaler til sig, og bruge det - også når der ikke er undervisning” afslutter Christian, inden én af skolen Håndværk og Design-lærere, Puk Søltoft, tilslutter sig. “Lokalerne er super gode at undervise i, det eneste vi mangler at få placeret vores materiale fra de forhenværende sløjd- og håndarbejdsfag”.

Nok om snakken - det er tid til at se de nye lokaler. Som det første træder vi ind i det føromtalte kantineområde. “Vi har selv investeret i at få renoveret kantinen og dertil købt et fleksibelt møblement, som kan justeres og flyttes efter behov. Generelt har vi selv investeret en del i materialer til hele ombygningen, for at sikre de bedste rammer for eleverne” fortæller Christian, mens han peger hen på et grønt bjerg opbyggget af sekskanter, som allerede er taget i brug af eleverne.

"Hjertet"

Puk fortsætter rundvisningen ind i “hjertet” af Håndværk og Design-lokalerne, som er et stort fællesrum som er gennemgang til de øvrige lokaler. Her er der placeret skabe til materialer, arbejdsborde og ikke mindst to nye 3D-printere og én plotter. “Vi bruger de nye møbler meget, men søger også inspiration til hvordan vi skal indrette os. Det er jo både det som er spændende og udfordrende ved at få nye lokaler” siger Puk og går ind i et lokale med bænke langs rummets tre ud af fire vægge, “herinde introducere vi dagens opgave, og det er også her at eleverne til slut præsenterer deres projekter. Men det er tanken at lokalet skal være tilgængelig for alle fag.”

Vi afbrydes af en smule støj fra nabolokalet, som indeholder værksted til de hårde materialer såsom træ og metal. Her er to elever igang med at forberede nyindkøbt materiale, så det bliver klar til undervisningen. På tilbagevejen til “hjertet” af afdelingen går vi igennem et malerum, hvor der er kommet nogle enkelte pletter på borde og gulve . “Jeg glæder mig til at hele rummet er fyldt med mærker, som viser at det er i brug. Det tror jeg også vil få børnene til at bruge rummet endnu mere - når det ikke virker så sterilt.” siger Christian. “Jeg synes vi er godt på vej. Børnene laver ihvertfald nogle spændende projekter, som vi snart kan udstille, og de er glade for faget.” supplerer Puk. “Skolen er omgivet af en masse natur, som bliver inddraget i det projekt fjerde klasserne laver lige nu. De skal lave et skib, hvor skroget er af træ, masten er en naturgren og sejlet er af et selvvalgt, blødt materiale” hvorefter hun åbner et af de nye skabe og griber en elevs kasse med materialer. Formiddagen er ved at være ovre og rundvisningen slutter af på klasseværelset. Højvangsskolens nye lokaler har resulteret i en masse spændende visioner, som kun tiden kan indfri - Puk afslutter derfor også dagens besøg med at sige “Du er velkommen til at komme igen engang i det nye år. Så er der helt sikkert sket endnu mere, end hvad du har set nu.”

#HåndværkogDesign

Seneste blogindlæg

Se alle