• Skoleforvaltningen

Corona på skemaet

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og forlaget Alinea udarbejdet tre undervisningsforløb til hhv. indskoling, mellemtrinnet og udskoling kaldet ”Corona på skemaet”, der tager eleverne igennem forskellige aspekter af coronaepidemien og de konsekvenser, den har for deres egen hverdag og for samfundet generelt.

Første version af forløbene til indskolingen og mellemtrinnet er udkommet nu, så de ligger klar når lærere og elever returnerer efter nedlukningen. Materialet til udskolingen bliver tilgængeligt hurtigst muligt. Find materialet her. Undervisningsmaterialet er tænkt som en håndsrækning til skolerne og lærerne i planlægningen af de første uger efter tilbagevenden. For mange - både lærere og elever - bliver den første tid udfordrende og der er mange nye regler at vænne sig til. Desuden vil mange børn vende tilbage med oplevelser under skolelukningen, som de vil have brug for at få talt om, og der er ganske givet mange spørgsmål.


Det nye materiale beskriver en række emner eleverne skal have viden om ved opstart. Undervisningsforløbene er tilrettelagt, så det dækker disse emner. Samtidig giver det også mulighed for at få talt med eleverne om deres oplevelser med hjemsendelse og deres tanker og evt. bekymringer om skoleopstart.

Forløbet udbygges løbende, så det også fremover kan indgå i skolernes undervisning i bl.a. dansk, matematik, biologi og samfundsfag, med bredere fokus på hygiejne og smitsomme sygdomme generelt.


Hvert grundforløb har de samme tre hovedfokusområder, der er tilpasset de forskellige klassetrin: indskoling, mellemtrin og udskolingen.

  • Viden om virus. Fokus på formidling af viden om virus, bakterier og hvad der sker i kroppen.

  • Hvad kan du gøre? Fokus på formidling af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og hvorfor hverdagen kommer til at se anderledes ud. Hjælp til en forståelse af de pålagte tiltag, og vores fælles ansvar. Men også at coronasituationen ikke er det enkelte barns ansvar, men noget de voksne tager hånd om.

  • En ny virkelighed. Fokus på hvordan vi tackler det, når verden omkring os ændrer sig. Hvordan forholder vi os til de ting, vi hører i medierne og fra de voksne? Fokus er på de psykologiske aspekter, og de bekymringer børn kan have. For de ældre elever er der særlig fokus på at navigere i mediestrømmen, og for de yngre elever på alternative/nye måder at være sammen på.

Seneste blogindlæg

Se alle