• Skoleforvaltningen

Cool Kids - Angstbehandling til børn med autismeCool Kids ASF er et familiebaseret gruppeterapeutisk behandlingsprogram, der er blevet anvendt på Angstklinikken for Børn og Unge ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Behandlingen består af kognitiv adfærdsterapi og bygger på et australsk program, der har vist sig at have god effekt. I PPR Aalborg har vi nu mulighed for at tilbyde Cool Kids ASF som behandlingstilbud til børn i alde-ren 6-12 år, der er udfordrede af forskellige former for angst, med særligt fokus på angst der gør det svært for barnet at komme i skole eller forstyrrer undervejs i skoledagen. Det er f.eks. børn, der har svært ved at komme hjemmefra, svært ved at tale foran andre eller er bange for ikke at kunne leve op til de forventninger barnet selv, eller andre stiller. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen. Det er ikke et krav, at barnet har en angstdiagnose for at kunne deltage. Cool Kids foregår i en gruppe med 4-6 børn og deres forældre. Til gruppen er der tilknyttet psykolo-ger ansat ved PPR i Aalborg kommune, samt lærere fra Hospitalsundervisningen. Gruppen mødes 12 gange af to timers varighed, hvor de første 9 gange er med en uges mellemrum, og de sidste 3 gange er med ca. 3-4 ugers mellemrum. Et væsentligt element i programmet er de opgaver, børnene med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte børnene og deltager undervejs aktivt i at hjælpe barnet med at udfordre sin angst i hverdagen. Der skal derfor påregnes en del tid og energi til hjemmearbejde. Angsten er ikke nødvendigvis væk ved forløbets afslutning, da angstvanskeligheder kan kræve en længere arbejdsindsats, men ved forlø-bets afslutning skulle barnet sammen med sine forældre have opnået kompetencer, der gør, at de selv kan fortsætte arbejdet. Tre måneder efter gruppens afslutning vil der være en opfølgningsses-sion. Inden forløbets start afholdes forsamtaler. På baggrund af disse sammensættes grupperne, samt vurderes eventuelle behov for andre indsatser. Henvisning til tilbuddet foregår gennem PPR-medarbejderen tilknyttet barnets skole.

#coolkids #autisme #angst #ppraalborg

Seneste blogindlæg

Se alle