• Skoleforvaltningen

Bosteder sætter fokus på sprog- og læseudvikling


På baggrund af den svenske professor Bo Vinnerljungs forskning har Skole- og Dagtilbud i samarbejde med skolekonsulenter fra Skoleforvaltningen, taget initiativ til øget fokus på sprog- og læseforståelse for anbragte børn og unge. Døgninstitutionerne Stjernehusene, Vesterlund og Vokseværket har i september måned haft kursusforløb for personalerne med det formål at udbrede viden samt konkret inspiration til metoder i det daglige arbejde for at forbedre de unges sprog- og læseudvikling.


Forskningsresultaterne viser bl.a. at anbragte børn med samme begavelse som jævnaldrende klarer sig dårligere i skolen, færre gennemfører ungdomsuddannelser og opnår ringere mulighed for at få et job. Helt galt står det til for de anbragte børn og unge, som er bedre begavede end jævnaldrende i folkeskolen. Denne del underpræsterer i højere grad end de anbragte børn som er på samme niveau som jævnaldrende. Forventningerne til anbragte børn og unges læring er måske ikke altid høje nok. ”Han har det jo så svært”, er måske noget, vi alle har sagt og det bliver styrende for forventningerne til den unge. Netop de professionelles forventninger til den unge er ifølge Vinnerljung altafgørende. Noget af det vigtigste ift. at klare sig igennem uddannelsessystemet er sprog- og læseudvikling. Mange af de unge i det anbragte system er understimulerede på denne konto, hvilket kan følge dem gennem uddannelsessystemet.

Af ovennævnte grunde blev jeg, som skoleleder for Skole- og Dagtilbud, inspireret til at rette henvendelse til Skoleforvaltningen. Skoleforvaltningen tilknyttede straks skolekonsulenter for at finde ud af, hvad det ville være relevant for os at arbejde videre med. På vores møder har skolekonsulenterne Corna Jette Sørensen og Faten El-Ibari lavet oplæg om sprog- og læseudvikling, herunder betydningen af at have viden om verden og en bred forståelse af begreber. På møderne er der givet praktiske eksempler på, hvordan der på de enkelte udviklingstrin kan arbejdes i det daglige på institutionerne. Metoderne er konkrete, men har til formål at give inspiration til, hvordan nuværende pædagogisk praksis kan understøtte barnets sprog- og læseudvikling.

Jeg fortalte kort om begrebet ”Makkerlæsning”, som Bo Vinnerljung har lavet undersøgelser på. Hans forskning viser, at denne simple metode, hvor pædagogisk personale eller plejeforældre sammen med barnet, læser 20 minutter 3 gange om ugen over en 4 måneders periode, kan flytte barnets læsealder med 11 måneder. Makkerlæsningen kan sammen-sættes på mange måder. Et godt læsende barn kan også sættes sammen med et barn som læser knap så godt osv. Det generelle budskab fra Bo Vinnerljungs forskning er, at fokus og den nævnte simple indsats skal systematiseres i hverdagen på anbringelsesområdet. Makkerlæsning kan med fordel udvides til at gælde for alle børnefamilier, da læring ikke kun er noget der sker i skoletiden.

#Læseudvikling #Sprogudvikling

Seneste blogindlæg

Se alle