• Skoleforvaltningen

Bevægelse udendørs

Opdateret: 28. apr. 2020

Selvom skoledagen ser noget anderledes ud for tiden, er det stadig centralt at indtænke bevægelse i undervisningen. Vi samlet lidt inspiration til jer. Siden vi løbende blive opdateret:


Dansk Skoleidræthttps://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/forside/

Dansk Skoleidræt har lavet coronavenlige aktiviteter til udendørs undervisning - både faglige og ikke-faglige aktiviteter.

Fagligt indhold

Der er øvelser til dansk, matematik, sprogfag (engelsk), natur/teknik, historie, kristendom og musik samt universelle øvelser, der kan bruges i alle fag. https://skoleidraet.dk/saetskolenibevaegelse/%C3%B8velsesdatabase/faglige-oevelser/


Brain Breaks

Alle "Dagens bevægelse"-videoer fra coronalockdown ligger samlet på én YouTube-playliste. Sjove breaks og lege på ca. 5-15 minutter, der udføres enkeltvis eller to og to uden berøring. https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNtp3IBfWNiC9-jbTRnEhLGpMXrcvOL7

Dans og børneyoga

Tre film fra Dansk Skoleidræts Facebook live-sessioner á 25-30 minutter, hvor eleverne kan følge med Thea eller Signe, som guider dem igennem enten dans eller børneyoga. https://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/dans-og-boerneyoga/

Dans og børneyoga - Dansk Skoleidræt skoleidraet.dk


Frikvarterslege

En håndfuld lege til frikvarteret - kan også udføres med mindre elevgrupper. https://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/frikvarterslege/

Frikvarterslege - Dansk Skoleidræt skoleidraet.dk


Tilpasse ens egne aktiviteter

Hvis man har en god bevægelsesaktivitet, som man plejer at lave med ens elever, men som ikke er egnet til denne coronatid, er her vejledning og inspiration til, hvordan man alligevel kan anvende sin aktivitet med tilpasninger og justeringer ved hjælp af Aktivitetshjulet. https://skoleidraet.dk/bevaegelse-hele-skoledagen/projekter/coronaaktiviteter/tilpas-dine-egne-aktiviteter/


EMU

At skulle være udenfor i idræt, vil for mange være en naturlig del af undervisningen i idræt på denne årstid. Der kan stadig arbejdes inden for fagets kompetenceområder og med de tilhørende kompetencemål, selvom undervisningen foregår udendørs.

https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-genabning-af-skolerne-under-covid-19/undervisning-i-fagene-ude-og-inde-2

DGI SmartSport har samlet en række idéer og apps, som understøtter bevægelse og læring: https://www.dgi.dk/smartsport

Deres Facebook-side giver endvidere gode fif i disse udeskoletider: https://www.facebook.com/groups/233469680388964

Flere apps er gratis i denne periode. Fx er Mapop en god måde at organisere o-løb med fagligt indhold i alle fag. Eleverne skal til denne app have adgang til en mobil eller tablet.

Skoven i skolen/udeskole.dkhttps://www.skoven-i-skolen.dk/kategori/undervisningsforl%C3%B8b Mange af forløbene kan fint laves, selvom man ikke har en skov til rådighed. Og de er tilpasset forskellige fag og klassetrin.


Alinea

Alinea har lavet en fin praksisguide til, hvordan man kan strukturere sin udeundervisning. Den indeholder en masse praktiske og pædagogiske tips og tricks

Har du spørgsmål eller brug for inspiration kontakt, Anders Sindberg ask-skole@aalborg.dk


Seneste blogindlæg

Se alle