• Skoleforvaltningen

Bæredygtighed på skoleskemaetI Skoleforvaltningen arbejder vi med de yngste borgere, så vi gør meget for at undervise børnene og de unge til at tænke bæredygtigt og økologisk. Det kan fx handle om at få eleverne til at opleve, at de har mulighed for at gøre noget ved klodens udfordringer i et lokalt perspektiv, inddrage børnene i demokratiske processer i fx miljøråd eller ved, at skolerne skaber en kultur med fokus på fællesskaber. Det kan også være ved at bruge genbrugsmaterialer i undervisningen til fx lamper, der er lavet af brikjuice som på billedet fra Kongerslev Skole.

Aalborg Kommune Bæredygtighedsstrategi 2017-20 ligger nu tilgængelig på kommunens hjemmeside. Bæredygtighedsstrategien er en tværgående strategi for en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling gældende for alle kommunens institutioner. En handleplan for skolerne i Aalborg giver inspiration til at forene skolevisionen med bærdygtighed i undervisningen. Skolens undervisning i bæredygtighed handler eks. om at få eleverne til at opleve, at de har mulighed for at gøre noget ved klodens udfordringer f.eks. i et mere lokalt perspektiv. Skolen kan være med til at skabe en kultur, der er kendetegnet ved et forpligtende fællesskab, livsglæde og engagement, der inden for fællesskabets rammer, forsøger at skabe de bedst mulige forudsætninger og forhold for barnets faglige, sociale og personlige udvikling. Det kan eks. finde sted ved at inddrage børnene i demokratiske processer i dagligdagen, der typisk finder sted i skolens elevråd, men demokratiske processer kan også udfoldes via oprettelse af miljøråd med elevrepræsentation. Tiltag der på forskellig vis, kan medvirke til elevernes forståelse for sammenhængen mellem det enkelte aktive medvirken og samfundets udvikling og forandring læs mere i handleplanen, her Læs Bæredygtigshedsstrategien - den komplette udgave - her

#Bæredygtig #strategi

Seneste blogindlæg

Se alle