• Skoleforvaltningen

Arbejdsmiljø i Skoleforvaltningen i en covid-19 tid
Fælles er stadig, at vi står i en uvant situation. Nye arbejdsmetoder, begrænset fysisk kontakt og samvær kan skabe grobund for psykiske reaktioner hos medarbejderne i denne Covid-19 tid. Der er fortsat mange ændringer og tilpasninger, og vi skal huske at "mærke efter" på organisationens og den enkeltes arbejdsmiljø og trivsel.

For at understøtte forvaltningens arbejdsmiljøarbejde og arbejdsmiljøet på forvaltningens arbejdspladser, indbød vi til et webinar tirsdag d. 26.01, for at give en række gode råd og inspiration til arbejdsmiljøgruppen, da man som arbejdsmiljørepræsentant har en stor og vigtig opgave i at hjælpe jeres kollegaer til at have en god og tryg hverdag.

På webinaret indledte Viceskolechef Lars Tybjerg Mølgaard, derefter gav AMR fra Sønderholm Christina Pless & AMR fra Skansevejens skole Søren Tousig eksempler på, hvordan de gør i praksis pt. og hvad der fungerer godt på deres arbejdsplads og hvordan man som AMR bliver inddraget i denne Covid-19.

Herefter fortalte næstformand for FMU og formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen, hvordan man pt. oplever rollen som AMR, hvor værdifuld rollen er og hvordan AMR kan blive inddraget i arbejdsmiljøarbejdet på arbejdsstedet.

Som afslutning på webinaret fortalte arbejdsmiljøkonsulent Anne Sophie Valbjørn om de materialer og værktøjer, der er udsendt som hjælp til alle AMR’erne i Skoleforvaltningen.


Webinaret kan ses her


Materialer fra oplæggene kan ses herSeneste blogindlæg

Se alle