• Skoleforvaltningen

Afsluttende kommunalt netværksmøde i projekt Styrket overgang til skole for børn i dagtilbudTorsdag d. 7. juni 2018 afholdt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen i samarbejde med Rambøll Management Consulting et afsluttende netværks- og læringsmøde i projekt ”Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud”. Formålet med netværksmødet var at understøtte projektdeltagernes arbejde med at videreføre de dele af indsatserne og praksisudviklingen, som man har vurderet mest perspektivrige i deltagernes pædagogiske praksis og samarbejde om en styrket overgang til skole. Mødet havde fokus på forankring og videreudvikling af potentialer i indsatsen. Derudover blev der indsamlet institutionernes og skolernes input til at videreudvikle de dele af indsatsen, som man ser størst potentiale i- både for at de selv kan bruge det og for at kunne formidle dette til hele dagtilbuddet og indskolingen samt øvrige interesserede efter projektets ophør.

Deltagerne arbejdede med en række refleksionsspørgsmål til at udvikle lokale handleplaner for forankring af indsatsen samt videreudvikling af dele af indsatsen, som de fandt udbytterige, og hvor de ønskede at forankre de forandringer i praksis, som de havde igangsat. Det kunne både være dele af indsatsen, der havde udfordret dem og dele, som de havde særlige potentialer i.

Deltagernes vurdering af projektet indtil videre:

  • Det interne samarbejde i institutionerne og på skolerne er fundamentet for det gode samarbejde. Vi skal investere tiden og forpligte hinanden på det både dagtilbud og skole

  • Projektet har medført, at kontakten til skolen tages tidligere i tvivlsforløb – På den baggrund træffer vi i fællesskab faglige vurderinger på tværs af dagtilbud og skole

  • Projektet har skabt mere fokus på det styrkede samarbejde, selvom vi gjorde meget af det i forvejen. Vi er meget opmærksomme på, at det kræver systematik og organisering, hvis vi skal lykkedes med et styrket samarbejde i børns overgange – det skal prioriteres på alle niveauer

  • Det systematiske arbejde med de små grupper, har gjort noget godt for både børn og pædagoger

  • Midlerne til ressourceforbrug har haft en stor betydning for den kvaliteten vi har leveret i projektet

  • Forskelligt hvordan institutionerne anskuer projektets værdi som helhed indtil videre

Fakta om projektet Udviklings- og forskningsprojekt Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud er igangsat af Børne- og Socialministeriet i perioden 2016-18. Projektets formål er at udvikle og afprøve en målrettet indsats i praksis, som kan understøtte, at flere børn i dagtilbud i udsatte boligområder klarer sig bedre i skolen og derved opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet på lang sigt.

Indsatsen sigter mod at styrke følgende kompetencer hos 4-6-årige børn, fordi disse kompetencer særligt har betydning for børnenes trivsel her og nu og senere i skolen:

  • sproglige kompetencer fx ordforråd og lydlig opmærksomhed

  • sociale kompetencer fx signalere følelser og proaktiv social adfærd

  • eksekutive kompetencer fx vedholdenhed og selvregulering

Projektet bygger på viden om, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, får et bedre afsæt for at deltage i børnefællesskaberne og for en vellykket skolegang. Dette er særligt udtalt for børn i udsatte positioner. Samtidig viser forskning, at en god skolegang er en stærk beskyttelsesfaktor for udsatte børns udvikling og muligheder på lang sigt.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Rambøll Management Consulting, forskere fra bl.a. Trygfondens Børneforsknings-center og fra Lunds Universitet samt pædagogisk personale og ledere i dagtilbud, DUS og indskoling i Roskilde, Vejle og Aalborg. Institutioner og skoler, der deltager fra Aalborg: Strandparken, Blæksprutten, Troldereden, Viaduktvej, Løvbakken, Løvvangen, Gl. Lindholm Skole og Nr. Uttrup Skole.

#Netværksmøde #overgang #dagtilbud #skole

Seneste blogindlæg

Se alle