• Skoleforvaltningen

Æresrelaterede konflikterDialogteamet tilbyder rådgivning, oplæg og undervisningsmaterialer om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter til kommunens skoler

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har afsat midler til et toårigt projekt, der har til formål at opkvalificere medarbejdere på en række grundskoler, så de bliver i stand til at identificere og støtte unge i problemstillinger relateret til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt rådgive og sprede viden og materialer om emnet til elever og pædagogisk personale på kommunens skoler. Målet med indsatsen er, at unge, der oplever sig udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede kon-flikter, har adgang til hjælp og kvalificeret støtte, hvor de færdes til daglig og har tæt kontakt med lærere, pædagoger og øvrigt personale. Aalborg kommune deltager i projektet med en lærer eller pædagog, fra hver af skolerne Tornhøj, Her-ningvejen, Sønderbro, Sofiendal, Gl. Lindholm, Løvvang og Seminarieskolen samt to forvaltningsrepræsentanter fra Læring og pædagogik. De ni personer udgør dialogteamet. Siden april måned 2016 har Dialogteamet, deltaget i ministeriets opkvalificeringsforløb, introduceret temaet på egne skoler, etableret forbindelser til relevante samarbejdspartnere og samlet og udarbejdet informations- og undervisningsmaterialer, som vi rigtig gerne vil dele med kommunens øvrige skoler, så vi sammen kan styrke indsatsen mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.Dialogteamet kan bidrage med rådgivning, materialer og oplæg, hvis:

  • I har mistanke om, at en af jeres elever er del af en æresrelateret konflikt eller er udsat for negativ social kontrol

  • I ønsker at tage emnet op på team- og personalemøder

  • I arbejder med relaterede emner, fx rettigheder, i undervisningen.

Dialogteamet kan kontaktes gennem:

Merete Haugaard Jensen (mhj-skole@aalborg.dk, 93520046) eller Corna Sørensen (cjs-skole@aalborg.dk, 93520061).

#æresrelateredekonflikter #aalborgkommunesskoler #dialogteamet

Seneste blogindlæg

Se alle