POLITIKKER & STRATEGIER

Sprogstrategi
Med en fælles sprogstrategi vil vi sikre sammenhæng og rød tråd i vores indsatser.
Fælles Mål for DUS
Med Fælles Mål for DUS er der skabt en fælles retning og et fælles mål for DUS, hvor vi har børnenes dannelse, læring og trivsel i centrum.
Udviklingsstrategi
Med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier med særlige behov, vil vi videreudvikle på det, vi allerede har og fastholde vores nysgerrighed og stræben efter fortsat at udvikle kloge og fagligt funderede investeringer.
International strategi
Den internationale strategi i folkeskolen i Aalborg Kommune skal sætte tydelig pædagogisk retning inden for det internationale
Børne- og ungepolitikken
I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives
Ungestrategien
Alle unge i Aalborg Kommune får mulighed for at skaffe sig et solidt fundament for et godt og inkluderet unge- og voksenliv.
Inklusionsstrategien
Fællesskaber for alle.
It- og digitaliseringsstrategien
It skaber nye muligheder for læring og trivsel.
Kompetenceudviklingsstrategien
Nye krav i skolen –
nye kompetencer hos medarbejderne.
Politik for nye lærere
Det er Aalborg Kommunale Skolevæsens ambition at tage så godt imod nye lærere som muligt.
Skolemadsstrategi
En glad og sund madkultur på skolerne kan bidrage til et godt læringsmiljø. Aalborg Kommunes skolemadsstrategi sætter fokus på sund livsstil som en del af skolens profil.
Rusmiddelstrategi
Aalborg Kommune har et særligt fokus på rusmidler i forhold til unge, men også i forhold til forældre og voksne borgere.
Bæredygtighedsstrategi
Også på skolerne skal der skabes bedre og mere natur.
Sundhedsstrategi
I Aalborg Kommune har vi de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv.
Integrationspolitik
Forskellighed er en styrke.
Vi udvider vores horisonter, når vi møder og omgås folk, som har andre traditioner og overbevisninger end os selv.
Den Gode Overgang
Institutioner og skoler såvel i Aalborg Kommune som i resten af landet har gennem årene udviklet rigtigt gode bud på, hvordan man konkret kan arbejde med overgange mellem daginstitution og skole.
Læsepolitiske retningslinjer
I Aalborg Kommunale Skolevæsen arbejder vi for at sikre os, at eleverne gennem hele skoleforløbet udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt og personlig udvikling.
Modtagelse af flygtninge
Hvordan sikrer vi en god modtagelse af flygtninge, og hvordan integrerer vi de nye medborgere i lokalsamfundet, i skolen og på arbejdsmarkedet.
Vis flere..

Du kan finde alle Aalborg Kommunes samlede politikker og strategier her