top of page

HANDLEPLAN FOR ORDBLINDE

 SUPPORT 

Birgitte Heltboe Sand, PPR

Email

PPR Aalborg

Telefon: 93520222

I Aalborg Kommune arbejdes der systematisk med identifikation af ordblindhed. Hvis ordblindhed identificeres efter brug af den nationale ordblindetest, skal der laves en handleplan. Handleplanen er et redskab, der dels sikrer en dialog mellem elev, forældre og skole og dels sikrer en hensigtsmæssig og ensartet systematik i forhold til at målsætte og handle i et gensidigt forpligtende samarbejde. Handleplanen kan bruges på alle ordblinde elever, men udfyldes kun, hvor det er relevant for den enkelte elev.

Find skabelon til handleplanen her. Lav en kopi af skabelonen og udfyld den i Google Fællesdrev. 

I tilknytning til udarbejdelsen af handleplanen bør skoleledelsesrepræsentant, PLC og lærerteamet omkring eleven drøfte og afklare teamets kompetencer i forhold til at arbejde med den ordblinde elev. Brug eventuelt Bilag til handleplan for ordblinde elever til opgaven. Lav en kopi af skabelonen og udfyld den i Google Fællesdrev

Forudsætningen for systematikken er, at skolerne har en strategi, der indeholder:

  • Alle elever screenes i slutningen af 2. klasse/starten af 3. klasse. 

  • Der arbejdes målrettet og systematisk med de elever, der er i læsevanskeligheder, dette kan give et solidt grundlag for eventuelt efterfølgende at have en bekymring eller begrundet mistanke om ordblindhed.

  • Ved begrundet mistanke testes med den nationale ordblindetest.

  • Planen bør indeholde: hvem laver screening? hvem tester med ordblindetesten? hvem har ansvar for, at handleplan/indsats iværksættes?

  • I overgangsperioden indtil alle elever har været igennem screeningen i 2./3. klasse, skal man være opmærksom på elever i 4.-9. klasse. Hav fokus på elever, der kan være i risiko for at være ordblinde, eksempelvis i forbindelse med obligatoriske og øvrige løbende test. Når en elev vurderes at være i risiko for at være ordblind gennemføres den nationale ordblindetest.

bottom of page