top of page

OPSPORINGSMODELLEN

Tidlig indsats - en fælles opgave

Langt de fleste børn trives i deres hverdag. Men flere undersøgelser viser, at omkring 10 % af alle børn har brug for særlig støtte, mens yderligere 5-10 % har vanskeligheder i et mindre omfang.

Derfor er det vigtigt, at vi både opdager de børn, som helt synligt ikke trives, og de børn, som tilsyneladende trives, men som kan være på vej til at udvikle behov for ekstra opmærksomhed. Det skal styrke vores muligheder for at handle tidligere og endnu mere kvalificeret.

Al forskning viser, at jo tidligere vi opdager, at et barn ikke trives, jo større chance er der for, at vi kan hjælpe barnet tilbage i trivsel. I Aalborg kalder vi det ”dobbelt op” på tidlig indsats, da det både er en indsats tidligt i livet og en indsats tidligt i problemudviklingen

Opsporingsmodellen skal ses i sammenhæng med den øvrige overlevering

bottom of page