top of page

INTROFORLØB FOR NYE LÆRERE

Det er Aalborg Kommunale Skolevæsen og Aalborg Lærerforenings ambition at tage så godt imod nye lærere som muligt. Derfor afholder Skoleforvaltningen introkursus for alle nydimitterede børnehaveklasseledere og lærere i Aalborg Kommunale Skolevæsen. Introkurset strækker sig over tre dage fordelt over skoleåret. Skolen skal give mulighed for, at nydimitterede ansatte kan deltage i de tre kursusdage på Skoleforvaltningen. Formålet er at give nydimitterede lærere og børnehaveklasseledere så god en begyndelse i Aalborg Kommunale Skolevæsen som muligt. Introkurset er en kombination af introduktion til det samlede skolevæsen, tematikker relateret til undervisningspraksis samt sparring og erfaringsudveksling. 

Læs mere i Politik for nye lærere og børnehaveklasseledere

Torsdag den 10.09.20: Velkommen til Aalborg Skolevæsen + Bevægelse i undervisningen
Mandag den 02.11.20: Bliv skarpere til klasseledelse
Tirsdag den 23.02.21: Det gode skole-hjem-samarbejde

Skoleåret 20/21

Materialer fra kurserne

Kontakt

bottom of page