top of page

NEGATIV SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

HVAD ER NEGATIV SOCIAL KONTROL

Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Det kan få konsekvenser for det enkelte barn/ung i form af fx manglende frihed og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter. (Kilde: Siri) Læs mere her.

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

Æresrelaterede konflikter er en samlet betegnelse for konflikter, der har ære som et kernepunkt, og som kan være en konsekvens af negativ social kontrol. De opstår oftest inden for familien, og skyldes en opfattelse af, at et af familiens medlemmer har krænket eller risikerer at krænke familiens ære ved at handle i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel. 
(Kilde: Undervisningsmaterialet “Du har et valg”) Se lærervejledning 
og læs mere her.
 

DIALOGTEAMET

"Dialogteamet tilbyder rådgivning, oplæg og undervisningsmaterialer om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter til kommunens skoler." 

Udlændinge-,  Integrations- og Boligministeriet har afsat midler til et tre-årigt projekt (januar 2016 - ultimo 2018), der har til formål at opkvalificere medarbejdere på en række grundskoler, så de bliver i stand til at identificere og støtte unge i problemstillinger relateret til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt rådgive og sprede viden og materialer om emnet til elever og pædagogisk personale på kommunens skoler. Målet med indsatsen er, at unge, der oplever sig udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, har adgang til hjælp og kvalificeret støtte, hvor de færdes til daglig og har tæt kontakt med lærere, pædagoger og øvrigt personale.

 

Aalborg kommune deltager i projektet med en lærer eller pædagog, fra hver af skolerne Tornhøjskolen, Herningvej Skole, Sønderbroskolen, Sofiendalskolen, Gl. Lindholm Skole, Mellervangskolen og Seminarieskolen,  samt en forvaltningsrepræsentant fra Læring og Pædagogik. De otte personer udgør dialogteamet. 

Siden april måned 2016 har Dialogteamet deltaget i ministeriets opkvalificeringsforløb, introduceret temaet på egne skoler, etableret forbindelser til relevante samarbejdspartnere og samlet og udarbejdet informations- og undervisningsmaterialer, som vi rigtig gerne vil dele med kommunens øvrige skoler, så vi sammen kan styrke indsatsen mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Dialogteamet kan bidrage med rådgivning, materialer og oplæg, hvis: 

  • I har mistanke om, at en af jeres elever er del af en æresrelateret konflikt eller er udsat for negativ social kontrol

  • I ønsker at tage emnet op på team- og personalemøder

  • I arbejder med relaterede emner, fx rettigheder i undervisningen

 

Kontakt til dialogteam:
SSP-konsulent og forvaltningsrepræsentant, Rikke Møller Larsen

DIALOGTEAMET
  • Rahma Mohamed Davidsen, Tornhøjskolen

  • Jeanette Møller Christensen, Sønderbroskolen

  • Thomas Simbold, Sofiendalskolen

  • Christian Damborg Bohl, Gl. Lindholm Skole

  • Eva Lund, Seminarieskolen

  • Rikke Hartmann, Herningvej Skole

  • Dan Toft, Mellervangskolen

Dialogteamet
bottom of page