top of page

 NETVÆRK FOR 

 NATURFAGSVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Onsdag d. 8. september 

kl 14.00 - 16.00

Sted: Kommer senere

Tema: Udeskole

Onsdag d. 17. november

kl. 14.00 - 16.00

Sted: Kommer senere

Tema: STEM

Onsdag d. 9. februar

kl 15.00-16.00

Online

Tema: Kompetenceudvikling + naturfagsstrategi

Onsdag d. 18. maj

kl. 14.00 - 16.00

Sted: Kommer senere

Tema: Fokus på årsplanlægning og åben skole

Netværk for naturfagsvejledere skal understøtte arbejdet med at udvikle naturfagsundervisningen på skolerne.

I netværket har vi fokus på at udvikle og arbejde med sparring og videndeling på tværs af skolerne - og på at implementere kommunale strategier og indsatser.

 

 

Temaer i netværket kan være:

  • Udvikling af naturfagsstrategi

  • Forenklede Fælles Mål

  • Nye prøveformer

  • Projektopgaven med naturfagligt fokus

  • Bæredygtighed

  • Samarbejde med Skoletjenesten

  • IT i naturfagene

  • Talentudvikling

  • Nationale test som udviklingsredskab


I netværket deltager medarbejdere, som varetager naturfagsvejlederfunktionen på en skole.

Svenstrup Skole

avatar1.png

 KOORDINATOR 

mads kroer.jpeg

 KOORDINATOR 

bottom of page