NETVÆRK FOR 

 NATURFAGSVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Mandag den 20/1

kl 14.00 - 16.00

Sted: Vester Mariendal Skole

Mandag den 16/3

kl 14.00-16.00

Sted: Hals Skole

Netværk for naturfagsvejledere skal understøtte arbejdet med at udvikle naturfagsundervisningen på skolerne.

I netværket har vi fokus på at udvikle og arbejde med sparring og videndeling på tværs af skolerne - og på at implementere kommunale strategier og indsatser.

 

 

Temaer i netværket kan være:

  • Udvikling af naturfagsstrategi

  • Forenklede Fælles Mål

  • Nye prøveformer

  • Projektopgaven med naturfagligt fokus

  • Bæredygtighed

  • Samarbejde med Skoletjenesten

  • IT i naturfagene

  • Talentudvikling

  • Nationale test som udviklingsredskab


I netværket deltager medarbejdere, som varetager naturfagsvejlederfunktionen på en skole.

Svenstrup Skole

 KOORDINATOR