top of page

MODTAGELSE AF FLYGTNINGE

Aalborg Kommune har en fælles opgave og forpligtigelse omkring modtagelsen af flygtninge.

I denne forbindelse er det vigtigt, at der er fælles retning i tilgangen til opgaven.

 


Der er to overordnede formål med strategien for modtagelse af flygtninge.

  • Først og fremmest at danne et fælles udgangspunkt for en god modtagelse og integration af nytilkomne flygtninge med henblik på, at de nye borgere bliver velintegreret i samfundet.

  • Dernæst er formålet med strategien at få afstemt nogle fælles principper for samarbejdet mellem forvaltningerne samt med andre aktører.


Fælles principper i Aalborg Kommune

  • Vi har et fælles ansvar for at løse opgaven omkring modtagelse af flygtninge bedst muligt indenfor rammerne

  • Vi yder en tværfaglig og helhedsorienteret indsats

  • Vi har et tæt og koordineret samarbejde

  • Vi arbejder handlingsorienteret og løsningsorienteret

  • Vi skaber et effektivt og overskueligt netværk på tværs af kommunen, så vi kan arbejde hurtigt og smidigt

  • Vi handler på de eventuelle udfordringer eller problemer, som vi møder – eller sikrer overlevering til de rette personer

  • Vi samarbejder med relevante aktører omkring modtagelse af integration af flygtninge

 

På grundlag af strategien skal der inden for de forskellige 
forvaltningsområder arbejdes videre med, hvordan strategien

udmøntes konkret.

Der efterstræbes løbende en tæt kommunikation og koordinering på tværs. Dermed kan vi på grundlag af et gensidigt kendskab og en tydelig ansvarsfordeling handle hurtigt, tværfagligt og helhedsorienteret.


Samtidig fungerer strategien som et udgangspunkt for
samarbejde med andre relevante aktører.


I tilblivelsen af strategien er der lagt vægt på, at forskellige
aktører og interessenter har haft mulighed for at komme med deres indspil. Ønsket har været at sikre åbenhed og inddragelse i den vigtige opgave, som vi har omkring at modtage nye flygtninge.

Flygtninge

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes strategi for modtagelse af flygtninge?

Skriv til os, så sender vi strategien for modtagelse af flygtninge som pdf 

Du kan også bestille strategien for modtagelse af flygtninge ved at ringe på telefon 9352 0022

Aalborg Kommune logo
bottom of page