top of page

Børn og Unge i Aalborg Kommune skal være blandt de bedste til at begå sig i et digitaliseret samfund. Derfor udvikler skolerne i kommunen nu under navnet “Makerspaces som læringslaboratorier” en ny fælles praksis for undervisning, som både styrker børn, unge og de pædagogiske medarbejderes teknologiforståelse. Med støtte fra VILLUM FONDEN skal der dermed i løbet af årene 2020-2023 etableres såkaldte Makerspaces på flere af kommunens folkeskoler. Foto: VILLUM FONDEN.

MAKERSPACE

“Ved at etablere Makerspaces giver vi eleverne noget at have det i – eksempelvis konkret viden om teknologi. Vi lærer dem samtidigt også at tage aktiv del i og forholde sig kritisk til vores samfund. Og selvom det lyder abstrakt, ved vi fra de makerspaces, vi allerede har, at den måde at lære på, giver mening for eleverne. De har lysten til at lære, og medarbejderne har evnerne til at lære fra sig”, siger Skoledirektør Jakob Ryttersgaard om projektet.

Ide%20orange_edited.png

Tanken bag projektet er, at børn og unge ikke blot får nogle nye og spændende teknologier at prøve kræfter med. Eleverne skal også forstå og forholde sig til de digitale teknologier som omgiver dem i hverdagen, så de kan forholde sig kritisk til teknologierne. 

Når eleverne udfolder sig i skolens makerspace, er forventningen, at deres nysgerrighed og idéer får de bedste rammer. Det at fejle og prøve igen bliver en helt naturlig del af processen, når man vil skabe nyt. Med tiden udvikler eleverne desuden en stærk teknologiforståelse og praksisfaglighed, som gør dem i stand til at designe og skabe løsninger, der har betydning for deres og andres hverdag. 

3D.png

I projektet deltager 19 skoler, som alle etablerer kreative og innovative læringsmiljøer i form af lokale makerspaces - læringsmiljøer, som understøtter problembaserede og eksperimenterende arbejdsformer. Et makerspace er et værksted, der indbyder til, at eleverne skaber produkter og løsninger ved hjælp af digitale teknologier og mere almindeligt håndværktøj. I skolens makerspace er der alt fra sugerør og limpistoler til 3D-printere og robotter, som eleverne kan producere og programmere løsninger med.

Tegn en god idé!

Grafisk facilitering og visuel kommunikation er én af de mest enkle måder, du kan anvende, når du vil illustrere dine tanker og idéer.  I en designproces er det især vigtigt at kunne formidle sine idéer og prototyper visuelt, så andre kan forstå dem og komme med værdifuld feedback.
 
Du behøver dog ikke at være verdensmester til at tegne. Vi har udviklet fire plakater med tips og tricks, så du let kan komme i gang med at tegne og formidle dine gode idéer. 

I må gerne printe plakaterne - som de er - og bruge dem i jeres undervisning. Klik på de enkelte plakater for at hente en PDF. 

orange blyant aalborg kommune
Lup orange.png

Ud over de 19 deltagende skoler, kommer projektet også til at trække tråde ud på kommunens øvrige skoler. 
 
“Aalborg Kommunes Skoleforvaltning prioriterer og bakker fuldt op om gennemførelsen af projektet på de deltagende skoler og den videre udvikling af Makerspace som læringslaboratorier på kommunens øvrige folkeskoler”
 
lyder visionen for projektet fra Skolerådmand Tina French Nielsen og Skoledirektør Jakob Ryttersgaard.

Mål for projektet
 

  1. Vi styrker vores teknologiforståelse sammen

  2. Vi tænker og arbejder problemløsende og eksperimenterende

  3. Vi designer løsninger gennem kreative og innovative processer

  4. Vi er nysgerrige og udvikler kompetencer på nye måder

Makerspacesuperbrugere
Der uddannes i alt 48 såkaldt makerspacesuperbrugere på de 19 skoler, som får til opgave at facilitere aktiviteter for eleverne i skolens makerspace, sprede viden og hjælpe kolleger og teams godt i gang med at anvende skolens makerspace på egen hånd.
 

Makerspaceagent
Den centrale Makerspaceagent på Skoleforvaltningen står for kompetenceudviklingen af skolernes makerspacesuper-brugere og er gennem hele forløbet tæt på skolernes praksis. 

 

Samarbejdspartnere
Skolerne får adgang til at anvende makerspaces hos de tre samarbejdspartnere i projektet. Elever og medarbejdere får dermed erfaringer med forskellige og i nogle tilfælde mere avancerede teknologier og materialer og bliver inspireret til at udvikle nye aktiviteter i eget makerspace. 
 

samarbejdspartnere.png
Villum Fonden 9.9.jpg

Vil du vide mere om projektet, kan du tage fat i makerspaceagenten Anders Møller Jakobsen.

bottom of page