NETVÆRK FOR LÆSEVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Mandag d. 18. november 2019

kl. 14.00 - 16.30

Godthåbsgade 8, lokale 3 + 4

Tema: Inferensdragning som en del af læseforståelsen/Henrik Balle Nielsen, VIA og KU

Torsdag d. 14. maj 2020

kl. 14.00 - 16.00

Godthåbsgade 8, lokale 3 + 4
Tema: brug af it i den første læse- og staveundervisning/Dorthe Klint Petersen, AU

Netværk for læsevejledere skaber rammerne for, at kommunens vejledere kan mødes i et fagligt fællesskab, hvor videndeling, gensidig inspiration og faglige oplæg understøtter læsevejledernes opgaveløsning (jvf. funktionsbeskrivelsen).   

Temaer vælges ud fra aktualitet og de behov deltagerne formulerer.


Deltagere er medarbejdere, som varetager læsevejlederfunktionen på skolen.