NETVÆRK FOR LÆSEVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Torsdag d. 22. oktober.

kl. 14.30 - 16.30

Stedet kommer senere

Tema: dysleksi ved Trine Trentemøller

Temaet for mødet henvender sig også til engelsk-, matematik- og naturfagsvejledere.

Mandag d. 23. november

kl. 14.00 - 15.30

Godthåbsgade, mødelokale 1.2 - 1.3

Tema: kvalificering af model til klassekonference

Teamet for mødet henvender sig også til matematikvejledere.

Torsdag d. 18. marts

kl. 14.00 - 16.00

Godthåbsgade, mødelokale 1.2 + 1.3.

Tema: brug af it i den første læse-/staveundervisning ved Dorte Klint Petersen

Netværk for læsevejledere skaber rammerne for, at kommunens vejledere kan mødes i et fagligt fællesskab, hvor videndeling, gensidig inspiration og faglige oplæg understøtter læsevejledernes opgaveløsning (jvf. funktionsbeskrivelsen).   

Temaer vælges ud fra aktualitet og de behov deltagerne formulerer.


Deltagere er medarbejdere, som varetager læsevejlederfunktionen på skolen.