NETVÆRK FOR LÆSEVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Torsdag d. 26. august

kl. 14.00 - 16.00

Sted: kommer senere

Tema: Information om DMI-forløb skoleåret 21/22/opstart af klyngesamarbejdet omkring læsevejledernes DMI-opgaver. OBLIGATORISK deltagelse for alle skoler

Torsdag d. 30. september

kl. 15.00 - 16.00

Online

Tema: PLL (pædagogisk læringsledelse)

Torsdag d. 28. oktober

kl. 11.00 - 15.00

Sted: oplyses senere

Tema: Hjernen & Hjertet

Afholdes samen med børnehaveklasseledere.

November 2021

Sted: Kommer senere

Tema: Workshop/IT-værktøjer/Ordblindevenlig undervisning   

Tirsdag d. 8. marts

kl. 14.00 - 16.00

Godthåbsgade, mødelokale 1.2 + 1.3.

Tema: Co-teaching

Forår 2022

Sted: kommer senere

Tema: Oplæg v. Trine Trentemøller

Netværk for læsevejledere skaber rammerne for, at kommunens vejledere kan mødes i et fagligt fællesskab, hvor videndeling, gensidig inspiration og faglige oplæg understøtter læsevejledernes opgaveløsning (jvf. funktionsbeskrivelsen).   

Temaer vælges ud fra aktualitet og de behov deltagerne formulerer.


Deltagere er medarbejdere, som varetager læsevejlederfunktionen på skolen.