NETVÆRK FOR 

 LÆRINGSVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Torsdag d. 10. oktober 2019

Kl. 14.00 – 16.00

Mødelokale 4


Torsdag den 26. marts 2020

Kl. 14.00-16.00

Mødelokale 4
 

Netværk for læringsvejledere skaber rammerne for, at kommunens vejledere kan mødes i et fagligt fællesskab, hvor videndeling, erfaringsudveksling, gensidig inspiration og faglige oplæg understøtter læringsvejledernes opgaveløsning (jvf. funktionsbeskrivelsen).

 

Netværket vil blive organiseret med to fælles møder og to møder i de fire områder. (Nord, Centrum, Sydøst og Sydvest)

 

Temaer vælges i samarbejde med deltagerne.

Det kunne fx være:

• Læringsvejlederens rolle og funktion

• Nationale test

• Microteaching

• Selvvurderingsværktøj

 

Deltagere er medarbejdere, som varetager læringsvejlederfunktionen på skolen.