Sammen om ledelse, fællesskab og læring

Learning Pipeline

Der er noget særligt ved at lede børn og unges læring og trivsel.


Derfor har vi i Skoleforvaltningen et ledelsesværktøj, som hedder "Sammen om ledelse, fællesskab og læring". Det er en forventningsafstemning, som hjælper med at prioritere tiden og kerneopgaven rigtigt, når vi står sammen om at have Noget at have det i.

Vi leder læring og leder trivsel. Derfor tænker vi læringsrummet med, uanset om det er inde eller ude. For det er her, ledelse begynder og ender.


Ledelsesmodellen viser os, at vi hver og én er en vigtig del af livet for børn og unge i Aalborg Kommune, selvom vi ikke alle laver det samme. Ledelsesmodellen kan ikke klare arbejdet for dig, men den kan hjælpe dig som leder med at få et godt lederliv og dig som medarbejder til at få overblik over dine og dine lederes opgaver.


Den sætter samtidig en streg under, vi kun kan give mulighed for læring og trivsel, hvis vi gør det i fællesskab. For hvad enten vi leder et klasserum, et team, en medarbejderstab eller en hel forvaltning skal vi have Noget at have det i - sammen. Vi skal huske, at vi leder ind i en organisation, som hænger sammen på kryds og tværs, og at vi har en fælles kerneopgave, selvom vi har forskellige værdier, færdigheder og prioriteter.


Vi er stolte af at arbejde i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, og vi er stolte af hinanden, når vi arbejder sammen for at danne og uddanne børn og unge.

Sådan bruger vi den nye ledelsesmodel

Sådan blev den nye ledelsesmodel til

Prøv den interaktive model: