top of page

Kvindelige rollemodeller i STEM

Baggrund

Til trods for pigernes tidlige interesse og gode kompetencer indenfor naturfagene viser undersøgelserne, at piger i løbet af folkeskoletiden mister interessen for STEM-fagene, men hvad står egentligt i vejen for at fastholde deres interesse? Hvorfor forsvinder den, og hvordan motiverer vi pigerne i forhold til naturfag i folkeskolen?

Vi i Børn og Unge i Aalborg Kommune ønsker at være med til at bevare, hjælpe og styrke pigernes interesse for STEM-fag, og vi håber, at du vil være med til at skabe begejstring for STEM blandt eleverne. Dette skal ske gennem projektet “Flere kvindelige rollemodeller i projektbaseret STEM-undervisning”.

Igennem projektet “Flere kvindelige rollemodeller i projektbaseret STEM-undervisning” er der blevet udviklet et online undervisningsforløb – ”Et liv med diabetes”

Projektet er fondsstøttet af Teknologipagten.

 

Formål

Formålet med projektet er, at elever i 7.-9. klasse eksponeres for flere kvindelige rollemodeller inden for STEM - i samarbejde med erhvervslivet. Projektet skal give især pigerne indsigt i de forskellige uddannelses- og jobmuligheder indenfor dette område. Naturfagslærerne opkvalificeres med fokus på at nedbryde kønsstereotyper, der optræder indenfor STEM-fagene. Dette skal give både kvindelige og mandlige naturfagslærere kompetencer til at tilrettelægge og vælge undervisningsmetoder og -emner med dette for øje.

 

Kontakt Børn og Unge - Fagcenter for skoler

Mads Kroer Jensen

mkrj-skole@aalborg.dk 93520012

stemworkshop.png
Lærervejledning et liv med diabetes.png
et liv med diabetes.png

Om forløbet

Materialet er udarbejdet med fokus på at kunne bruges som et af de seks fællesfaglige undervisningsforløb fra 7.-9. klasse.

Forløbet tager udgangspunkt i et liv med diabetes.

Igennem forløbet vil eleverne blive præsenteret for forskellige jobtyper, der arbejder indenfor dette felt, gennem små korte videoer.

 

Videomateriale omkring kvindelige rollemodeller indenfor STEM-fagene

Videoerne har til formål at give eleverne et indblik i forskellige jobmuligheder ift. hvad man kan arbejde med indenfor STEM-uddannelser. Samtidig skal de medvirke til, at eleverne bliver eksponeret for flere kvindelige rollemodeller inden for STEM-fagene, som de kan spejle sig i.

Se videoerne med de kvindelige rollemodeller her

 

Hovedpointer fra Teknologipagtens anbefalinger

Flere undersøgelser viser, at særligt pigers interesse for STEM falder allerede inden, at de når overgangen fra mellemtrinet til udskolingen. Derfor er det vigtigt at tænke i tidlige indsatser. Både forældre, lærere og pædagoger har en afgørende rolle, når pigernes STEM-interesse skal fastholdes og udvikles. Målet er at skabe begejstring for STEM blandt pigerne og italesætte området som et spændende og opnåeligt område, som de kan trives i. Forældrene skal bevidstgøres om deres rolle og indflydelse på børns interesser og uddannelsesvalg. Lærere og pædagoger skal være opmærksomme på at stimulere pigernes STEM-interesser og selvtillid. I sin helhed gælder det om at nedbryde eksisterende stereotyper og aflive de myter om STEM, som ofte er skyld i, at pigerne mister interessen og deres STEM-selvtillid. Det kræver blandt andet, at de voksne omkring vores børn og unge bliver bevidste om deres ubevidste bias, som vi ved, hurtigt kan føre til ubevidst forskelsbehandling af drenge og piger ift. STEM.

Læs mere omkring Teknologipagtens indsats omkring Unge kvinder og STEM

 

Workshop

Fagcenter for Skoler - Børn og Unge vil hermed gerne invitere dig til en super spændende workshopdag.

Til workshoppen vil du bl.a. blive præsenteret for undervisningsmaterialet samt få udleveret en materialekasse til gennemførelse af forløbet.

Derudover sættes der på workshoppen fokus på at nedbryde de kønsstereotyper, som kan finde sted inden for STEM-fagene.

Du vil dermed få kompetencer og redskaber til at tilrettelægge og vælge undervisningsmetoder og -emner med dette for øje.

Se mere om projektet her: https://vimeo.com/703234672

 

Workshoppen er for lærere i Aalborg Kommune og finder sted mandag d. 19. september 2022 kl. 13:00 - 16:00

Tilmelding foregår via kortlink.dk/2ffch

bottom of page