SUPPORT

INTERNATIONAL

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Sparring med skolens internationale arbejdsgrupper om internationale projekter i undervisningen

 • eTwinning - en gratis og sikker platform for lærere til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle ideer i Europa

 • Erasmus+ - tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter

 • Udenlandske gæstelærere - ofte native speakers

 • Økonomisk tilskud til internationale projekter med pædagogiske formål

 • Forenklede Fælles Mål og folkeskolens prøver i fremmedsprog

 • Modtagelse af udenlandske delegationer

SSP

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Forebyggende arbejde for børn og unge

 • Rusmiddelseminar på 6.- og 8. årgang

 • Antiradikalisering fx Dialogambassadørkorpset

 • Det Fælles Elevråd - Aalborg Elevsammenslutning

 • Legepatruljer

 • Trivselsmåling

 • Undervisningsmiljøvurdering

 

INKLUDERENDE LÆRINGSFÆLLESSKABER/INKLUSION

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Inklusion og inkluderende læringsfællesskaber

 • Fleksible læringsmiljøer

 • Forandringsprocesser

 • Specialpædagogisk område

 • Oplæg/forløb/kurser om det inkluderende område

 • Tovholder for det almenpædagogiske inklusionsteam

 • Tovholder for inklusionsvejledernetværket

 • Tilsynsførende på interne skoler og fællestilbud

 

SKOLETJENESTEN

SE MERE HER: SKOLETJENESTEN.AALBORG.DK

 

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Skoletjenesten (Daglig leder).

 • Energi og miljøhandleplan skoler

 • Grønt Flag

 • Udeskole

 • Haver til Maver

 • Økologi på skoler

 • Skolemad

 • Bæredygtighed skoler

 • Naturvidenskabsfestival Aalborg

 • Trafiksikkerhedsudvalg

ERHVERVSPLAYMAKER

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Den åbne skole

 • Erhvervssamarbejde

 • Den understøttende undervisning

 • Iværksætteri/innovation

 

PÆDAGOGISK IT

 Jeg kan hjælpe med: 

 • It-pædagogiske udviklingsprojekter

 • Support på Google Apps

 • Support på MinUddannelse

 • Support på SkoleIntra

 • Skolekom

 • Lærings- og samarbejdsplatform

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Pædagogisk Læringscenter, PLC

 • It-pædagogiske udviklingsprojekter

 • Support på digitalbuffet.dk

 • Videndeling

 • Nogetathavedeti.dk

 • Implementering af MinUddannelse

 • It- og digitaliseringsstrategien

 • It og medier som tværgående emne i Forenklede Fælles Mål

 

ALMEN PÆDAGOGIK

 Jeg kan hjælpe med: 

 • MinUddannelse/BPI

 • Gyldendals fagportaler

 • Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning

 • Implementering

 • Kommunikationsopgaver

 • Nogetathavedeti.dk

 • Skolehjemsamarbejde.dk

 • Drengeindsats

 • Proceskonsulentopgaver

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

 • Netværk for matematikvejledere

 • Netværk for naturfagsvejledere

 • Skoleudvikling - teams, fagteams, indsatser

 • Proceskonsulentopgaver

 • PLC

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Uddannelsesansvarlig

 • Folkeskoleloven - lovgivning og indhold

 • Forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

 • Evaluering

 • Understøttende undervisning

 • Nationale test

 • Koordinator for læringsvejlederne

 • Proceskonsulent

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning

 • Koordinator for læsevejlederne

 • Faglig læsning

 • Sproglig udvikling i fagene

 • Nationale test

 • Dansk som andetsprog

 • Koordinator for dsa-vejledere og ressourcepersoner

TOSPROGSOMRÅDET

 Jeg kan hjælpe med: 

 • Tosprogede elever i indskolingen og DUS

 • Sproglig udvikling i fagene

 • Understøttende undervisning

 • Trivsel, identitetsdannelse, social udvikling og alsidig udvikling

 • Rådgivning, vejledning og sparring i indskoling, M0-, M1- og specialklasser, herunder flygtninge

 • Netværk for tosprogede medarbejdere i M0- og M2 klasser

 

Almen pædagogik:

 • Forældresamarbejde

 • Sammenhæng i overgange

 • Forsøgsprogrammet med modersmålsbaseret undervisning

​ Jeg kan hjælpe med: ​

 • Forenklede Fælles Mål og målstyret undervisning

 • Sproglig udvikling i fagene

 • Faglig læsning

 • Nationale test

 • Dansk som andetsprog

 • Projekt 'Tegn på sprog'