top of page

KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI

Kompetenceudviklingsstrategien har til formål at sikre, at vi udvikler de rette kompetencer hos al pædagogisk personale i retningen af at indfri folkeskolereformens mål, Aalborg kommunes vision og de kommunalpolitiske mål, uanset om der er tale om fælles kommunale kompetenceudviklingsindsatser, lokale kompetenceudviklingsforløb eller individuel  kompetenceudvikling.

 


De tre mål for folkeskolen:


• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

Strategien skal desuden sikre:


• at elevernes læring og trivsel er i fokus for kompetenceudviklingen
• at alle medarbejderes og lederes kompetencer vedligeholdes og fornyes i takt med ændrede krav og forventninger
• at skolerne får mest mulig ud af kompetenceudviklingen ved at have fokus på både den individuelle læring og den organisatoriske
læring
• at sikre at kompetenceudviklingsindsatserne er forskningsbaseret og sætter praksiserfaringer i spil
• at fælles kommunale, lokale og individuelle kompetenceudviklingsindsatser er koordinerede, således der skabes sammenhæng
på alle niveauer i organisationen, samt at indsatserne understøtter hinanden
• at der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling gennem pejlemærker og principper
• at de politiske målsætninger udmøntes i den langsigtede kompetenceudviklingsplan

Aalborg Kommune logo
kompetencestrategi foto.jpg

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi?

Skriv til os, så sender vi kompetenceudviklingsstrategien som pdf 

Du kan også bestille kompetenceudviklingsstrategien ved at ringe på telefon 9352 0022

bottom of page