top of page

Skoleforvaltningens klasseledelsesteam tilbyder gratis workshop på alle niveauer. Med udgangspunkt i skolens status og behov tilrettelægger vi forløb tilpasset jeres nysgerrighed og behov. Vi mikser og matcher gerne konkrete aktiviteter og strukturer, der er hentet fra effektive og forskningsbaserede tilgange. Kontant os og i fællesskab finder vi et bud på, hvordan vi kan styrke klasseledelse og dermed positive læringsmiljøer med inklusion af alle elever. Nedenfor ser du en række eksempler på workshops, vi kan afholde. 

KLASSELEDELSE
Har din skole brug for support?

Workshop med konkrete værktøjer

 

Målgruppe: Større eller mindre grupper af lærere og/eller pædagoger

Mål:  Deltagerne kan analysere egen praksis og får kendskab til forskellige enkle redskaber og metoder.

Nøgleord:

 • Timens struktur

 • Tydelige forventninger

 • Feedback

 • Variation

 • Bevægelse

 • Relationer

 • Motivation

 • Elevinddragelse

 

Kontakt:

Rikke Møller Larsen

Email

93520065

Workshop om “Fællesskaber for alle” med fokus på mindset i forhold til inklusionsindsatsen.

 

Målgruppe: Større eller mindre grupper af lærere og/eller pædagoger. Forløbet kan også tilpasses en gruppe af forældre.

Mål: Indsigt i det udviklende børnesyn “Børn gør det godt, hvis de kan”, som fundament for at styrke  inkluderende børnefællesskaber.

Nøgleord:

 • Fælles sprog og værdier

 • Refleksion over egen praksis

 • Viden om inklusion

 • Samstemthed i personalegruppen

 • Omsætning til praksis

 

Kontakt:

Jeanette Schmith

Email

93520072

Workshops om Cooperative learning  (CL)

 

Målgruppe: Grupper af lærere og/eller pædagoger

Mål: Færdigheder i at anvende konkrete CL-strukturer. Viden om baggrund og argumenter for CL.

Nøgleord:

 • Samtidig interaktion

 • Positiv afhængighed

 • Ansvarlighed

 • Lige deltagelse

 • Hyppig feedback

 • Høj aktivitet og dynamik for alle elever

 • Sociale færdigheder

 • Class- og teambuiding

 • Tryghed og forudsigelighed

 

Kontakt:

Ann Katrine Rannestad

Email

93520069

Vejledningsforløb for klasseteams, der oplever udfordringer i læringsfællesskabet

(gældende fra august 2018)

 

Målgruppe: Vejledningsforløbet retter sig mod klasseteams, der arbejder med 1.-6. klassetrin.
Vejledningsforløbet kan rekvireres, hvis skolen oplever udfordringer i klassens læringsfællesskab, og hvor skolen ønsker ekstern vejledning.

 

Mål:

 • Personalet får indsigt i inkluderende klasseledelse

 • Personalet er aktivt deltagende i at analysere udfordringer og gennemføre tiltag, sådan at der kan komme en positiv effekt ud af vejledningsforløbet på klasseniveau

 

Nøgleord:

 • Inspirationsoplæg

 • Analysemøde

 • Indhentning af ny viden

 • Indsatsmøde

 • Evaluering


 

Kontakt: Via SamRum, PPR

Workshop om Co-teaching

Co-teaching er en undervisningsform, hvor en almenlærer og en ressourceperson har fælles ansvar for planlægning, forberedelse, gennemførsel, evaluering og udvikling af undervisningen for alle elever i klassen.

 

Målgruppe: Større eller mindre grupper af lærere og/eller pædagoger samt ledere

 

Mål:

At få viden om Co-teaching

At blive inspireret til at anvende Co-teaching i praksis

 

Tid: 2 - 3 timers oplæg

 

Kontakt:

Mette van Dalm

Email

93520235

Coaching eller supervision

PPR tilbyder coaching eller supervision til professionelle i skoleverdenen, der oplever sig udfordret i praksis.
Vi tilbyder et fortroligt refleksionsrum, hvor der er fokus på en aktuel arbejdsrelateret problemstilling. Coach eller supervisor vil hjælpe med at undersøge og udvikle nye forholdemåder og handlemuligheder. Målet er at skabe en positiv forandring i det professionelle arbejdsfelt ved at være nysgerrig på de ressourcer og potentialer, der er tilstede.   
Vi henvender os til team, grupper, vejledere og trivselspersoner på skolen. En samtale tager mellem ½ - 2 timer. Det aftales med den enkelte coach eller supervisor, om der er behov for mere end én samtale.
 
”Vi har haft stor glæde af coaching. Vi fandt i fællesskab en dagsorden for seancen, og coachen var god til at holde fokus og samle op på vores til tider ustrukturerede udsagn. Vi fik tid til at tale i dybden om teamsamarbejdet, og det var dejligt at coachen hjalp os med at få sat ord på nogle emner, som vi ellers ikke får berørt på teammøder”.
(Team af lærere og pædagoger)

Tid: ½ - 2 timers samtale

 

Kontakt:

Via Samrum på din skole

Coaching eller supervision
bottom of page