top of page

KLAGEORGAN VEDR. MOBNING

Ressourcer

Med virkning fra 1. august 2017 blev Undervisningsloven ændret. Ændringen betød, at elever og forældre kan klage over en skoles håndtering af mobning

Hvis en skole konstaterer mobning, skal der udarbejdes en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør. Handlingsplanen skal udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysning om problemerne.

Såfremt man som elev eller forældre ønsker at klage over en skoles håndtering af mobning, skal der rettes henvendelse til det lokale klageorgan for mobning. Klageorganet har efterfølgende 20 arbejdsdage til at behandle klagen. Ved enhver klagebehandling skal der, forinden der afgives skriftligt svar, udarbejdes en analyse; herunder samtale med elev og forældre samt skolens ledelse og medarbejdere. Derudover skal der være tilbud om konfliktrådgivning mellem forældre/elev og skole.

Berørte børn eller deres forældremyndighedsindehaver kan klage, hvis skolen ikke har overholdt en eller flere af de fire handlepligter, dvs.:

  • Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi (herunder en strategi for håndtering af digital mobning), eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.
     

  • Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen frem til iværksættelse af handlingsplanen
     

  • Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet.
     

  • Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget.

 

Såfremt der gives medhold i en klage, skal skolen ændre i elevens handlingsplan.

Hvis en klager ikke får fuldt medhold og ønsker sagen prøvet i den statslige klageinstans, skal sagen sendes videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

bottom of page