top of page

IT- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI

It er en naturlig del af vores dagligdag, og mobile teknologier, internettet og sociale medier fylder meget i samfundet og
derfor naturligvis også i folkeskolen.

 

It og medier er ikke en selvstændig faglig disciplin, men en integreret del af undervisningen i alle fag og et pædagogisk og didaktisk redskab, som vi kan bruge til at øge elevernes udbytte af undervisningen, så de oplever, at de bliver dygtigere hver dag.

 


It og medier øger vores muligheder for at deltage i verden ved at gøre det lettere at være en del af fællesskaber, indgå i
samarbejde og skabe netværk på tværs af landegrænser.

It og medier gør eleverne aktive, undersøgende og udforskende,
hvilket er en forudsætning for, at de får det optimale ud af den eksperimenterende og problemløsende undervisning.
It og medier giver også mulighed for nye fleksible organisationsformer og differentierede arbejdsmetoder, herunder samarbejde, 
produktion, deling og refleksion.

Samtidig betyder it og medier, at vi kan tilrettelægge undervisningen fleksibelt, så vores elever lærer på nye måder, i nye sammenhænge, med nye værktøjer og uafhængigt af tid og sted.


It og medier motiverer og engagerer eleverne, så de udvikler kompetencer, der er vigtige på fremtidens arbejdsmarked,
såsom kritisk tænkning, problemløsning, kommunikation, kreativitet, innovation og samarbejde.


Skal vi udnytte potentialet, er det nødvendigt med digital ledelse, kompetenceudvikling, systematisk videnproduktion og
samarbejde samt målrettede investeringer i teknologi og infrastruktur.

I forhold til medarbejderne handler det også om at digitale løsninger skal skabe fleksible og effektive arbejdspladser og medvirke til at optimere arbejdsprocesser.


Formålet med it og digitaliseringsstrategien er således at sætte retning for arbejdet med it og digitalisering i Aalborg Kommunale
skolevæsen.

Skoleforvaltningens it- og digitaliseringsstrategi gælder for alle elever og medarbejdere i Aalborg Kommunale Skolevæsen.

Aalborg Kommune logo
it og digitaliseringsstrategi foto.jpg

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes it- og digitaliseringsstrategi?

Skriv til os, så sender vi it- og digitaliseringsstrategien som pdf 

Du kan også bestille it- og digitaliseringsstrategien ved at ringe på telefon 9352 0022

bottom of page