top of page

INTERNATIONAL STRATEGI

Den internationale strategi i folkeskolen i Aalborg Kommune
skal sætte tydelig pædagogisk retning inden for det
internationale.

Strategien relaterer sig til Folkeskolelovens
formål om, at folkeskolens elever bl.a. skal have forståelse
for andre lande og kulturer. Den relaterer sig også til de nationale
mål for folkeskolen, hvor eleverne skal blive så dygtige,
som de kan og trives – uanset social baggrund.

 

I Aalborg Kommune arbejder vi ambitiøst på at indfri dette. Samtidig
vil vi leve op til Skoleforvaltningens egen vision – særligt
med fokus på, at alle skal have mod til at deltage i verden.

 

Den internationale strategi skal støtte skolernes ledelse og
det pædagogiske personale i at udvikle tydelige mål, indsatser
og strukturer for den internationale dimension lokalt på
skolerne. Læringen skal være relevant og aktuel – både for
elever, som skal ud i verden, for udenlandske elever, som
kommer til Aalborg og for elever, som bliver i Aalborg, men
som får job på internationalt orienterede arbejdspladser.

 

Med andre ord vil vi allerede i folkeskolen give Aalborg mod
på at deltage i verden.


Strategien har derfor til formål at sikre, at


• vi opnår interkulturelle kompetencer og får mod til at
deltage i verden
• vi udvikler bæredygtige verdensborgere i folkeskolen i
Aalborg
• vi arbejder aktivt og organisatorisk med det internationale
og har høj involvering
• vi danner base for elevernes videre internationale uddannelsesforløb

Børn i leg

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes internationale strategi?

Skriv til os, så sender vi den internationale strategi som pdf 

Du kan også bestille den internationale strategi ved at ringe på telefon 9352 0022

Aalborg Kommune logo
bottom of page