top of page

NETVÆRK FOR INTERNATIONALE KOORDINATORER 

 MØDEDATOER 

Onsdag d. 25. august

kl. 13.00 - 15.00

Godthåbsgade 1.2 

Tema: eTwinning + praktisk

Mødet er for Erasmus+ akkrediteringsnetværk rejsende efterårsemester 2021

Torsdag d. 4. januar

kl. 14.00 - 16.00

Godthåbsgade 1.3

Tema: eTwinning + praktisk

Mødet er for Erasmus+ akkrediteringsnetværk rejsende forårsemester 2022

Er du ny i netværket, kan du få adgang til netværkets fællesmappe ved at kontakte Ann Katrine Rannestad

Mange skoler har internationale koordinatorer, som er har til opgave at hjælpe med at inddrage den internationale dimension i alle fag og på alle klassetrin.

Der findes ikke en kommunal funktionsbeskrivelse for den internationale koordinator, og vi mødes ikke fysisk. Vil du modtage nyheder og tilbud med internationalt perspektiv, kan du komme på en mailliste. Tilmeld dig netværket her

Vi tilstræber,

  • At efterleve Aalborg Kommunes vision om at skabe en globaliseret by, som lokker verden til Aalborg og Aalborg ud i verden

  • At skabe international vækst og udvikling i Aalborg Kommune fra de yngste til de ældste borgere.

  • At implementere ”Vild med verden – international strategi 2016 – 2018

  • At relatere skolernes arbejde til Folkeskolelovens formål om, at folkeskolens elever bl.a. skal have forståelser for andre lande og kulturer

  • At leve op til de nationale mål folkeskolen, hvor eleverne skal blive så dygtige, som de kan og trives uanset social baggrund

  • At have særligt fokus på Skoleforvaltningens mål om, at alle skal have mod på at deltage i verden.

  • At inddrage det globale perspektiv i Fælles Mål

 

Læring og Pædagogik i Skoleforvaltningen hjælper gerne skolerne med at deltage i relevante EU-projekter, udveksling af kulturel inspiration og erfaring gennem kurser, studierejser og udenlandske gæsteundervisere. Vi bidrager også med kvalificering i at bruge tilgængelige værktøjer fra internettet til internationale netværk og aktiviteter.

Vi ønsker at udbygge og styrke elev- og klasseudvekslinger og pædagogiske arrangementer i udlandet samt tage imod grupper og enkeltpersoner fra udlandet, som har interesse i skoleområdet i Aalborg Kommune.

I det omfang, at det er økonomisk muligt, kan Læring og Pædagogik bidrage med tilskud. Skolerne kan søge om tilskud til aktiviteter i udlandet med pædagogiske formål jf. fællesmappens ansøgningsskema.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til for konkret vejledning og inspiration.

bottom of page