NETVÆRK FOR 

 INKLUSIONSVEJLEDERE 

 MØDEDATOER 

Mandag d. 28. september. 

kl 8.30 - 11.00

Skoleforvaltningen, kantinen (kld.)

Tema: indsatsniveauer i det inkluderende arbejde.

Torsdag d. 11. marts

kl 13.30 - 16.00

Skoleforvaltningen, mødelokale 1.2 + 1.3

Tema: DELTA-klasse - en ny vej at gå i det inkluderende arbejde.

Netværket for inklusionsvejledere skaber rammerne for, at inklusionsvejlederne kan mødes på tværs af skolerne og aktivt deltage i et læringsfællesskab med fokus på det inkluderende arbejde lokalt på skolerne. Der er mulighed for, at inklusionsvejlederne på skift holder inspirations-oplæg eller der kan inviteres en ekstern oplægsholder til at fortælle om en specifik udfordring, metode eller lign.

 

 

Temaer i netværket kunne fx være:

  • Forskellige pædagogiske tilgange, fx Hukommelsesflex

  • Samarbejdsbaseret problemløsning

  • Vejledning af kolleger

  • Videndeling

  • Prøvehandlinger/prototyper

  • Udviklingsprojekter

 

 

 

mvd-skole@aalborg.dk

93520235