top of page

INKLUSIONSSTRATEGI

Inklusionsstrategiens overordnede formål er at sætte en klar og tydelig retning for inklusion på Aalborg Kommunes skoler.

 

Vi vil sikre, at der er gode inkluderende læringsfællesskaber for
alle børn.

Strategien skal være med til at udvikle et fælles
mindset med fokus på, at alle børn gør det bedste, de kan -
og at alle børn skal være en del af fællesskabet.
Strategien skal samtidig støtte skolernes ledelse og det pædagogiske personale i at udvikle tydelige mål, indsatser og
organisatoriske strukturer for inklusion lokalt på skolerne.

 

Strategien skal være med til at sikre:


• At alle børn har en tryg og god skolegang
• At forældresamarbejdet styrkes, således forældrene
inddrages som aktive medspillere til at sikre en inkluderende
kultur
• At det pædagogiske personale samarbejder om at skabe
gode inkluderende læringsfællesskaber
• At skolens inklusionsvejleder og øvrige vejledere bringes
i spil for at understøtte det inkluderende læringsfællesskab
• At skolens ledelse har ansvaret for at udvikle en organisatorisk
ramme samt pædagogisk praksis for den
inkluderende indsats
• At specialpædagogisk viden bringes i spil i almenskolen

Aalborg Kommune logo
inklusionsstrategi foto.jpg

Ønsker du at læse mere om Aalborg Kommunes inklusionsstrategi?

Skriv til os, så sender vi inklusionsstrategien som pdf 

Du kan også bestille inklusionsstrategien ved at ringe på telefon 9352 0022

bottom of page