FORUM FOR

PÆDAGOGISK UDVIKLING

Kristina_edited.jpg

I Forum for Pædagogisk Udvikling (FPU) sætter vi fokus på den pædagogiske udvikling. Vi udvikler pædagogisk- og læringsledelse, vi implementerer strategier på området, og vi videndeler på tværs af skolerne. Her er målet at give dig som leder den nyeste forsknings- og databaserede viden om pædagogisk udvikling. FPU er et rum til at sparre og reflektere over udviklingen af dine kompetencer, så du kan lede pædagogisk udvikling og læring.

 

Ansvarlig 

Læringschef, Kristina Østergaard Kristoffersen

Deltagere

Læringschef, sektorledere + skolernes ledelsesteams (undtaget teknisk-serviceledere)

Hyppighed

6 møder om året

Organisering

Møderne afholdes i to grupper med en mødeorganisering ud fra ledelseslaboratorierne med en udvidet repræsentation på niveau 3 og 4. (OBS: HVAD BETYDER DET HER?)

Dagsorden

Forslag til dagsordenspunkter sendes til læringschefen, som udarbejder dagsorden.