FAGPILOTER - 2022/2023

malene larsen_edited.jpg

Malene Larsen

Sofiendalskolen

DSA fagpilot

 

Hvem er jeg?

 • Jeg har i flere år arbejdet som DSA underviser og vejleder ved Sofiendalskolen. Derudover har jeg i samarbejde med Fagcenter Børn og Unge - Skole gennemført DSA opkvalificering for lærere og pædagoger i kommunen. Udover læreruddannelse har jeg en PD i Interkulturel pædagogik fra VIA Århus og har netop gennemført “Talent ny leder” fra UCN. Jeg har i min praksis og uddannelse været optaget af Co-teaching som metode for at skabe deltagelsesmuligheder for alle og indtænke sproglige tilgange og stilladsering på tværs af fag.

 

Hvad kan I bruge mig til?

 • Oplæg og workshops på personalemøder, afdelingsmøde, fagteammøder o.l. Oplæg og workshops med fokus på, hvordan DSA og den sproglige dimension kan integreres og skabe differentierings- og deltagelsesmuligheder i undervisningen. Såvel oplæg som workshops vil tage afsæt i og bestå af en blanding af teoretisk viden, praksisnære eksempler, drøftelser og afprøvninger.

 • Vejledning og faglig sparring med ressourcepersoner. Jeg vil kunne indgå i faglig sparring med skolens ressourcepersoner om udvikling af indsatser og implementering af DSA i Co-teaching.

 • Planlægning af co-teaching-forløb med sprogligt fokus på klasseniveau. Forberedelse, udførelse og evaluering af konkrete forløb, som jeg på klasseniveau kan vejlede omkring eller indgå som aktiv aktør i.

 • Co-teaching er et højaktuelt emne og det er derfor relevant at tilbyde mine kompetencer ind i dette felt.

 

Jeg er naturligvis også åben for samarbejde omkring andre områder inden for DSA-faget. I er derfor altid velkomne til at kontakte mig på mail eller på 61 60 75 66

ida fenger 2 .png

Ida Fenger

Svenstrup Skole 

Fagpilot i engelsk

Hvem er jeg?

 • Jeg underviser i dansk og engelsk og fungerer som engelsk vejleder på Svenstrup Skole. Jeg er tilknyttet skolens kompetencecenter, hvor jeg giver støtte i engelsk til elever med udfordringer, særligt med fokus på metoden Phonics (bogstav lyd-metoden på engelsk) til både ordblinde og ikke ordblinde elever.

 • Derudover tilbyder jeg i samarbejde med Fagcenter Børn og Unge - Skole kompetenceudvilkingsforløb i metoden Phonics for undervisere i engelsk på mellemtrin og indskoling.

 • Jeg har tidligere været kursusholder indenfor samme felt på CFU i Aalborg, holdt oplæg for lærerstuderende i Aalborg, samt afholdt online oplæg for STIL.

 • Udover læreruddannelse har jeg gennemført moduler på diplomuddannelsesniveau med fokus på skriftsprogsvanskeligheder og faglig vejledning

 • Jeg brænder for engelskfaget og for at styrke alle elevers deltagelsesmuligheder i faget. Netop derfor har jeg fordybet mig i metoden Phonics, som fundamentet for engelsk skriftsprog med fokus på artikulation, lyde og tapping. Metoden er velkendt for eleverne i danskundervisningen i indskolingen og i støtteundervisning, imens der ikke er tradition for dette i engelskundervisningen. 

 

Hvad kan I bruge mig til?

 • Oplæg og introduktion til phonics for engelsklærere, på fagteammøder o.l. 

 • Oplæg og workshops med fokus på, hvordan Phonics integreres og skaber en kulturændring i undervisningen, som en metode der indtænker alle elever og som samtidigt gavner elever med skriftsprogsvanskeligheder.  

 • Vejledning og sparring omkring materialet Words, - særligt på mellemtrinnet.

 • Vejledning og faglig sparring med ressourcepersoner. Jeg vil kunne indgå i faglig sparring med skolens ressourcepersoner om indsatser og implementering af Phonics i støtte og Co-teaching.

 

Såvel oplæg som workshops vil tage afsæt i og bestå af en blanding af teoretisk viden og hands-on aktiviteter. I indskolingen har jeg udviklet mit eget materiale med bogstav-lyd metoden på engelsk. Et materiale jeg gerne præsenterer og giver en indføring i.

I er altid velkomne til at kontakte mig på mail eller på telefon 20 70 00 08