FAGPILOTER

Fagpiloterne er fire lærere, der en dag om ugen står til rådighed for praksisnær udvikling på alle skoler. I skoleåret 19/20 er der fokus på matematik og naturfag – og fagpiloterne er som udgangspunkt til rådighed for andre skoler på tirsdage.

Du har som lærer, team, fagteam eller leder mulighed for at invitere fagpiloterne til et samarbejde om at skabe praksisnær forandring i forbindelse med konkrete udfordringer på netop din skole. Fagpiloterne står klar til at sparre og samarbejde med dig om at skabe god og spændende undervisning for eleverne på Aalborg Kommunes skoler. Er du nysgerrig efter at høre mere om mulighederne for at samarbejde med os, så skriv til os.
 

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG VIDERE I MATEMATIK ELLER NATURFAG

mads kroer.jpeg

Mads Kroer Jensen 

Tornhøjskolen 

Fokusområder: Matematik i udskolingen, test og evaluering, fagteam, IT og matematik, sproglig udvikling i matematik. Læs mere her

sanni hede.png

Sanni Hede

Mellervangskolen

Fokusområder: Udeskole, kreative processer, naturfag, problemorienteret undervisning, projektuger. Læs mere her

mathias.jpg

Mathias Damgaard-Iversen

Sofiendalskolen

Fokusområder: Teknologiforståelse, makerspace, programmering, naturfaglige kompetencer på mellemtrinnet. Læs mere her

Jette Bjerre

Skansevejens Skole

Fokusområder: Matematik og naturfag i udskolingen. Mundtlighed og konstruktivt rettearbejde. Læs mere her.

Mads Kroer Jensen

Til daglig arbejder jeg på Tornhøjskolen, hvor jeg er matematiklærer i udskolingen samt matematikvejleder. I rollen som matematiklærer er jeg fokuseret på, at arbejde problemløsende og hjælpe eleverne med at skabe gode strukturer i deres opgaveløsninger. Ligesom det er vigtigt for mig, at gøre IT til et gennemgående redskab i matematikundervisningen.

Som vejleder er jeg optaget af, at skabe en rød tråd og en fælles retning for matematikken på skolen, for at give den mest meningsfulde og sammenhængende undervisning for eleverne.

 

Som fagpilot vil jeg kunne indgå i sparring med fagteams eller matematiklærere omkring:

 • strukturering af fagteammøder

 • arbejdet med at skabe rød tråd afdelinger imellem

 • test og evaluering

 • brug af IT i matematikundervisningen

 • bevægelse i matematik

 • den sproglige dimension  i matematik

 

Biografi:

Jeg er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 2013 med linjefag i matematik, biologi og idræt. Jeg har de første to år arbejdet på Brøndby Strand Skole, men har siden 2015 arbejdet på Tornhøjskolen i Aalborg Øst. I 2017 blev jeg uddannet som matematikvejleder og har fungeret i denne rolle siden 2016.

 

Sanni Hede

Jeg arbejder på Mellervangskolen, hvor jeg underviser i udskolingen i matematik, biologi og kreativitet. Derudover har jeg timer på skolens PLC, hvor jeg står for undervisning i udeskole og kreativitet på alle årgange. Desuden arbejder jeg med at udvikle, planlægge og gennemføre projektuger i udskolingen.

 

Jeg er optaget af at lave og udvikle kreativ og problemorienteret undervisning

 

Som fagpilot vil jeg kunne tilbyde sparring og samarbejde om:

 • Opstart af og inspiration til undervisning i udeskole

 • Arbejde med den kreative proces, samt arbejde med forståelse af hinandens præferencer i forhold til samarbejde og problemløsende opgaver

 • Udvikling af projektuger hvor der arbejdes problemorienteret, herunder struktur, benspænd, forskellige produkter og varierende fremlæggelser

 • Naturfag på alle klassetrin

 

Biografi: Jeg er uddannet lærer fra Aalborg seminarium i 2001 med linjefag i matematik og biologi og er siden uddannet naturfagsvejleder. Jeg er ansat på Mellervangskolen i Aalborg Øst siden 2006, hvor jeg ligeledes udfylder rollen som naturfagsvejleder.

Mathias Damgaard-Iversen 

Jeg arbejder på mellemtrinnet på Sofiendalskolen. Jeg er særligt optaget af det nye fag teknologiforståelse og hvordan de erfaringer den nye faglighed bidrager med, kan bruges i både selve faget, men også i andre fag bl.a natur og teknologi. 

Jeg brænder for, at vække elevernes interesse for natur og teknologi samtidig med, at jeg stræber efter at eleverne får færdigheder indenfor kompetenceområderne; undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Derudover nyder jeg, at bruge de faciliteter som skoler kan bidrage med, om det er et biologilokale med udstoppede dyr, eller et fuldt udstyret makerspace med 3d-printere og folieskærer. 

Jeg vil som fagpilot kunne bidrage med sparring indenfor områderne: 
●    Teknologiforståelse.
●    Makerspace undervisning og indretning.
●    Naturfaglige kompetencer på mellemtrinnet.
●    Programmering for mellemtrinet.

Ser frem til vores fremtidige samarbejde, hvor vi sammen kan skabe og udvikle god og inspirerende undervisning i naturfagene. 

Biografi: Jeg er uddannet fra UCN Aalborg i 2018 med linjefagene Matematik, natur og teknologi og håndværk og design. Jeg har siden 2018 arbejdet på Sofiendalskolen.  
 

Jette Bjerre

Jeg arbejder i udskolingen på Skansevejens Skole på 9. år. Hvor jeg underviser i bl.a. matematik og geografi. Noget af det der interesserer mig er, hvordan man får mundtlighed integreret som en naturlig del af matematikundervisningen, og hjælpe eleverne med at arbejde problemløsende og gøre brug af de it-programmer, der giver bedst mening i de forskellige situationer. Desuden er det vigtigt for mig at gøre rettearbejdet konstruktivt for eleverne uden at være en ekstra opgave for læreren.

 

I naturfag arbejder jeg med at skabe en sammenhæng mellem de 3 fag, for at give den mest meningsfulde og sammenhængende undervisning for eleverne, hvor fagenes forskellige emner kommer med og der  stadig får plads til faget. 

 

Som fagpilot vil jeg kunne tilbyde samarbejde omkring følgende:

 • Mundtlighed i matematik

 • Bruge rettearbejdet i undervisningen

 • Brug af It i undervisningen

 • Naturfag i udskolingen

 • Samspil mellem biologi, geografi og fysik

 

Biografi:

Jeg er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 2010 med linjefag i matematik, geografi, historie og samfundsfag. Jeg har siden 2010 arbejdet på Skansevejens skole. Jeg fungerer som matematikvejleder på skolen siden 2017.