top of page

FÆLLESSKABER FOR ALLE

    - materiale til forældremøder

93520065

Email

Dette materiale er tænkt til at understøtte skole/hjem samarbejdet og inddrage forældrene i at skabe et trygt og godt klassefællesskab. Med udgangspunkt i inklusionsstrategien, ”Fællesskaber for alle”, indføres forældrene i; hvad et læringsfællesskab er, vigtigheden af dette og helt konkret en proces til at lave aftaler, der støtter forældrene i at bidrage til en god inkluderende kultur i klassen. Det anbefales at I læser inklusionsstrategien ”Fællesskaber for alle” forud for anvendelsen. 
 
Materialet består af to slidepakker og er tænkt sådan, at pakke 1 skal gennemarbejdes på et forældremøde og følges op af slidepakke 2 i det efterfølgende skoleår. Slidepakkerne er udformet som ”plug and play” og kan anvendes direkte på forældremødet. Under de fleste slides står der noter, som måske kan inspirere og hjælpe jer - og som introducerer hensigten med slidet. Det er også muligt at kopiere materialet over på eget drev og justere og redigere, så det passer til lige nøjagtig jeres klasse (så længe indholdet ikke får en væsentlig anden ordlyd). Det anbefales at anvende materialet i begyndelsen af skoleåret, hvor de aftaler der indgås fortsætter skoleåret ud. Hvis aftalerne fungerer og tilfører noget positivt til klassefællesskabet, kan I gentage processen i det kommende skoleår. 
 
Det er tanken, at skolens inklusionsvejleder kan inddrages og støtte jer i enten forberedelsen til forældremødet - eller deltage i selve mødet og støtte jer i det nye materiale. 
 
Hvis I har spørgsmål, rettelser, kommentarer osv. til materialet, er I meget velkomne til at kontakte:

Rikke Larsen på rml-skole@aalborg.dk
 
Vi håber materialet vil inspirere jer. Rigtig god fornøjelse.

Slides til forældremøde nummer 1

1

Slides til forældremøde nummer 2

2

bottom of page