top of page

Erasmus+ akkreditering
2021-2027

Erasmusplus stjernelogo

Sammen har vi mod på at deltage i verden 

Er du nysgerrig på, hvad Erasmus+ kan? Vil du også gerne ud i Europa og hente inspiration til din skole? Og vil du have elever og dine kolleger med?  

Børn og Unge er Erasmus+ akkrediteret 2021 – 2027. Det betyder, at EU-kommissionen giver økonomisk tilskud til mobiliteter. Alle 52 skoler kan gøre brug af rejseaktivitet i Europa til at blive dygtigere og til at styrke læring og trivsel. Sammen har vi nemlig mod på at deltage i verden.   

 

Hvad er mobiliteter? 

Erasmus+ mobiliteter gælder eksempelvis kompetenceudvikling af medarbejdere, elevudveksling, besøg, job shadow, lejrskoler, ekspertoplæg. Børn og Unge ordner det meste af det formelle, og skolerne kan dermed fokusere på læring og pædagogisk praksis. 

 

Fagligt fokus 

Børn og Unge hægter de internationale aktiviteter op på udvalgte strategiske fokusområder fx STEM, udeskole, elevdemokrati, problembaseret læring og æstetiske læreprocesser.  

 

erasmusplus logo

Erasmus+ er også for dig, dine elever og din skole 

Børn og Unge har som mål, at så mange elever som muligt får internationale møder og opnår interkulturelle kompetencer og dermed lærer at indgå i verden hensigtsmæssigt. Faktisk skal alle elever opnå internationale samarbejder på ét tidspunkt i deres skolegang.  

Ingen må være forhindrende i at gøre brug af Erasmus+ akkrediteringen. Derfor kan elever med færre muligheder få øget tilskud.  

Elever, der ikke rejser, kan stadig opleve værdifuldt internationalt læringsfællesskab fx gennem eTwinning.  

Børn og Unge udbyder årligt en række udvalgte destinationer, men skoler er også velkomne til at kontakte os ad hoc og arrangere rejser selv - så længe rejserne relateres til fælles kommunale indsatser og opfylder et centralt læringsbehov.  

 

 

Hvordan gør vi? (alt det praktiske)

Børn og Unge afholder to årlige informationsmøder vedrørende Erasmus+rejser, som har til formål at understøtte skolernes faglige udbytte af turene samt hjælpe med information om det praktiske ifm. planlægning og afvikling af rejserne. Via dette link Praktiske oplysninger i forbindelse med afvikling af Erasmus+ rejser, kan I finde de praktiske informationer, som gives på informationsmøderne. Herudover er I altid velkomne til at kontakte os i Børn og Unge - Fagcenter for skoler, hvis I har spørgsmål vedrørende Erasmus+.  

Erasmusplus sammen har vi mod på verden

Kontakt Børn og Unge - Fagcenter for skoler

Ann Katrine Rannestad

aksr-skole@aalborg.dk 93520069 

 

Lene Thorhauge

let-skole@aalborg.dk 93520067 

 

Peter Buss Buksti

pbb-skole@aalborg.dk 93520056 

 

 

#modpåverden

bottom of page